Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust - IHRA usvojio pravno neobvezujuću Radnu definiciju antiromskog rasizma i diskriminacije te Preporuke za prepoznavanje i suzbijanje iskrivljavanja istine o Holokaustu

Sektor za EU dokumentaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova izradio je službene prijevode na hrvatski jezik IHRA-ine pravno neobvezujuće Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije te Preporuke za prepoznavanje i suzbijanje iskrivljavanja istine o Holokaustu.

Na preporuku Ministarstva vanjskih i europskih poslova i u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, definicija je uključena u nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. - 2022. godinu. Nacrt Akcijskog plana upravo je u postupku javnog savjetovanja.

Preporuke za prepoznavanje i suzbijanje iskrivljavanja istine o Holokaustu nastale su, kako se navodi u njihovu uvodnome dijelu, na temelju razmjene mišljenja u sklopu Globalne radne skupine za suzbijanje iskrivljavanja istine o Holokaustu.

Stranica | Priopćenja | Međunarodna suradnja