Obavijest školama - postupci koji prethode završetku školske godine 2022./2023., a odnose se na učenike, raseljene osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00061
URBROJ: 533-07-23-0009
Zagreb, 26. travnja 2023.
 
OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
n/r ravnateljicama/ravnateljima
- svima - 
 
Predmet: Postupci koji prethode završetku školske godine 2022./2023., a odnose se na učenike, raseljene osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj
                - obavijest, daje se
 
Poštovane ravnateljice i ravnatelji,
 
zahvaljujući Vašoj podršci vjerujemo kako smo postigli mnogo kad je riječ o uključivanju učenika te osiguravanju školovanja učenicima, raseljenima iz Ukrajine koji su uslijed ratnih okolnosti sa svojim obiteljima zatražili utočište u Republici Hrvatskoj. 
 
Podsjećamo kako se pripremna nastava hrvatskoga jezika organizira na temelju Odluke o provođenju pripremne nastave hrvatskoga jezika za raseljene učenike iz Ukrajine od 1. travnja 2022. (KLASA: 602-02/22-07/00669, URBROJ: 533-05-22-0001) koja Vam je ranije dostavljena. 
 
Također, ukazujemo na mogućnost pohađanja dopunske nastave hrvatskoga jezika u trajanju od 35 ili 70 sati godišnje (po 1 ili 2 sata tjedno) koja se, ovisno o stupnju usvojenosti hrvatskoga jezika, može organizirati nakon prvog ili drugog ciklusa pripremne nastave. Ista se organizira na temelju prosudbe stručnoga povjerenstva škole te nije potrebna odluka nadležnog upravnoga odjela, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba kao ni suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ravnatelj/ravnateljica će zadužiti učitelja/nastavnika za provedbu pripremne nastave ili zaposliti učitelja/nastavnika na određeno vrijeme, za vrijeme izvođenja pripremne nastave. Za organizaciju pripremne i dopunske nastave i racionalno korištenje sredstava Državnoga proračuna Republike Hrvatske za provedbu i organizaciju odgovoran je ravnatelj/ravnateljica škole.
 
Svi učenici iz Ukrajine koji su upisani u školske ustanove u Republici Hrvatskoj te će u Republici Hrvatskoj s uspjehom završiti odgovarajući razred u školskoj godini 2022./2023., imaju pravo dobiti razrednu svjedodžbu.
 
Uvažavajući mnogobrojne teškoće s kojima se obitelji iz ratom zahvaćene Ukrajine susreću, potrebno je s posebnom pažnjom postupati prema učenicima koji su u školskoj godini 2022./2023. paralelno pohađali i online nastavu iz Ukrajine, a upisani su u Vaše škole.
 
S tim u svezi, obavještavamo Vas o sljedećem:
 
  • Učenici koji su u hrvatskim školama uključeni samo u pripremnu nastavu hrvatskog jezika i paralelno bili uključeni u online nastavu iz Ukrajine te će im svjedodžba biti izdana od službenih institucija Ukrajine; za te učenike škola treba izvršiti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije kako bi se učenicima omogućilo daljnje uključivanje u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva/učenik namjerava nastaviti obrazovanje.
Učiteljsko ili Nastavničko vijeće odluku donosi na temelju priloženog službenog prijevoda originala ili ovjerene kopije inozemne obrazovne isprave izdane od strane službenih institucija Ukrajine. 
 
  • Učenici koji su u hrvatskim školama bili uključeni u pripremnu nastavu hrvatskoga jezika te ostale nastavne predmete (te se učenici mogu ocijeniti iz svih nastavnih predmeta), a paralelno su bili uključeni i u online nastavu iz Ukrajine; za te učenike škola izdaje svjedodžbu te na temelju svjedodžbe izdane od škole koju pohađaju u Republici Hrvatskoj nastavljaju obrazovanje.
  • Učenici koji su u hrvatskim školama bili uključeni samo u pripremnu nastavu hrvatskoga jezika i nisu bili uključeni u ostale nastavne predmete te nisu pohađali online nastavu iz Ukrajine, za te učenike postupa se po uobičajenoj proceduri te oni u šk. god. 2023./2024. nastavljaju školovanje kroz produljeno obrazovanje tj. pohađaju isti razred. 
 
Napominjemo kako se zbog potreba pravilne evidencije unutar sustava e-Matica, svim učenicima koji su u statusu raseljenih osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom obavezno dodjeljuje oznaka Učenik pod privremenom zaštitom iz Ukrajine, a unutar padajućeg izbornika Stranac kojeg je moguće pronaći na kartici Osnovni podaci. Navedeno je potrebno primijeniti kod svih do sada evidentiranih učenika kao i pri upisu novih učenika u sustav e-Matica u najkraćem mogućem roku. 
 
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće pri evidenciji učenika možete se obratiti CARNET-u helpdesk@carnet.hr, te za stručno savjetodavnu pomoć Agenciji za odgoj i obrazovanje.
 
Također, pozivamo Vas da pratite i obavijesti na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja pod rubrikom Uključivanje učenika iz Ukrajine u odgojno-obrazovni sustav RH.
 
Želimo Vam zahvaliti na svim naporima te podršci u prihvaćanju učenika i njihovih roditelja tijekom ove školske godine kako bi se učenici što bezbolnije i lakše integrirali u novu sredinu i neometano nastavili svoje daljnje školovanje.
 
S poštovanjem, 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti