Odluka o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za šk. god. 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 602-09/23-01/00040
URBROJ: 533-06-23-0001
Zagreb, 29. lipnja 2023.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2, od 7. ožujka 2022. godine), ministar znanosti i obrazovanja donosi

 
ODLUKU
o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih 
materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine 
za školsku godinu 2023./2024. 
I.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će za školsku godinu 2023./2024., osigurati udžbenike za učenike srednjih škola i druge obrazovne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj, a napustili su Ukrajinu od 24. veljače 2022. 

Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje za sve obvezne udžbenike za nastavne predmete za određeni razred iz odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, koju donosi svaka pojedina škola, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnim stranicama.

Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala, koja je objavljena na mrežnim stranicama škole, za razred i odjeljenje koji učenik pohađa, sukladno članku 16. stavku 6. i 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.
 
II.

Način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).

III.

Sredstva za izvršenje ove odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/2022.) i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 63/2023.), u okviru Razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na Aktivnosti A578045 – Sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenike osnovnih i srednjih škola.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine