Digitalna pedagogija i Office 365 za škole - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 25. veljače 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Božana Tenji
Digitalna pedagogija i Office 365 za škole

Ovim ću webinarom pokazati kako se jednostavno i brzo svi unutar sustava obrazovanja možemo povezati kroz aplikacije OneNote i Outlook unutar Officea 365 za škole.
Pokazat ću kako napraviti interesne skupine i digitalne bilježnice za sve učenike i nastavnike.
Na primjeru digitalnih bilježnica izrađenih za predmet Hrvatski jezik pokazat ću kako se IKT može upotrebljavati za učenje i vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje - formativno vrednovanje, kako nastavnik može pomoću digitalne bilježnice individualizirati nastavne sadržaje i lakše ih prilagoditi svakom učeniku (učeniku po posebnom i prilagođenom programu, učeniku s različitim teškoćama ili naprednom učeniku) te kako nastavnik može pratiti rad učenika na daljinu i davati mu povratnu informaciju.
Nastavnici će vidjeti, bez obzira na to koji predmet predaju, kako napraviti digitalne bilježnice za svoje učenike, kako ih primijeniti te kako međusobno razmjenjivati materijale i bolje surađivati i komunicirati preko aplikacija koje nudi Office 365 za škole.

Predavačica: Božana Tenji, Druga srednja škola Bela Manastir

Webinar će se održati 25. veljače 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10524

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum