Igre i digitalni nastavni materijali u nastavi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 18. ožujka 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Mira Čuvidić
Igre i digitalni nastavni materijali u nastavi

Na webinaru će biti prikazani primjeri igara i digitalnih alata za izradu nastavnih sadržaja s posebnim naglaskom na nastavne materijale za učenike s teškoćama i darovite učenike.
Bit će ukratko objašnjeni prvi koraci u izradi Virtualne učionice u Loomen-u, dodavanje učenika, dodavanje resursa i aktivnosti te vrednovanje i ocjenjivanje učenika.

Predavačica: Mira Čuvidić, Osnovna škola Rajić

Webinar će se održati 18. ožujka 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10778

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum