Digitalna bilježnica iz matematike – motivacija, savjeti i iskustva – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 18. ožujka 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Damir Belavić
Digitalna bilježnica iz matematike – motivacija, savjeti i iskustva

Na ovom webinaru predstaviti ću svoja iskustva u dvogodišnjem korištenju OneNote bilježnice na satu matematike.
Kroz primjere iz razreda pokušati ću motivirati učitelje na korištenje digitalne bilježnice u nastavi i pokazati kako je korištenje online bilježnice jednostavno, sinkronizirano, uvijek dostupno, interaktivno i individualizirano te kako pomoću digitalne bilježnice ubrzati pripremu za nastavu.

Predavač: Damir Belavić, Osnovna škola Ludina

Webinar će se održati 18. ožujka 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10777

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum