Hrvatska partner na EuroHPC JU predeksaskalarnom projektu u Španjolskoj

EuroHPC JU odabrao osam lokacija za smještaj novih superračunala, Hrvatski fakultet partner na predeksaskalarnom projektu u Španjolskoj

U nastojanju da Europa postane globalni lider u području superračunala, European High-Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU – odabrao je osam lokacija za smještaj superračunala u osam zemalja članica. U njih pet bit će smješteni superkompjutori petaskalarne razine (sposobni izvršavati najmanje 4 petaflopsa ili 4 x 1015 operacija u sekundi) te će se nalaziti u Sofiji (Bugarska), Ostravi (Češka), Bissenu (Luxembourg), Minhu (Portugal) i Mariboru (Slovenija).

Preostala tri superračunala bit će predeksaskalarne razine (sposobni izvršavati više od 150 petaflopsa ili 150 x 1015 operacija u sekundi) te će biti smješteni u Kajaani (Finska), Bologni (Italija) i Barceloni (Španjolska). Zajedno s petaskalarnim sustavima nova superračunala će udvostručiti dostupne superračunalne resurse na europskoj razini, što znači da će im moći pristupati još više korisnika.

Zajedno sa sredstvima EU-a, ova investicija predstavlja ukupni proračun od 840 milijuna eura.

Sudjelovanje Republike Hrvatske u EuroHPC-u

Ukupno 19 od 28 zemalja koje sudjeluju u EuroHPC-u bit će dio konzorcija koji upravlja odabranim centrima. Među njima je i Hrvatska, koju će predstavljati Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a koji će kao partner sudjelovati u radu predeksaskalarnog superračunala smještenog u Barceloni. Suradnja će se ostvariti u sklopu međunarodnoga konzorcija koji predvodi Barcelona Supercomputing Centre, a osim Hrvatske u konzorciju sudjeluju Portugal i Turska.

Zahvaljujući sudjelovanju Fakulteta elektrotehnike i računarstva, ovom suradnjom u području HPC računalstva osigurana je jača vidljivost hrvatske istraživačke zajednice te daljnja uključenost Hrvatskoga istraživačkog prostora u Europski istraživački prostor.

Značaj superračunala

Raspon primjena superračunala je velik. Mogu, na primjer, predvidjeti evoluciju lokalnih i regionalnih vremenskih obrazaca i predvidjeti veličinu i staze oluja i poplava, što omogućuje aktiviranje sustava ranog upozorenja za ekstremne vremenske prilike. Također se koristi u dizajniranju novih lijekova, rješavanju složenih fizikalnih jednadžbi potrebnih za modeliranje molekularnih procesa i interakcije novog lijeka s ljudskim tkivima. Zrakoplovstvo i automobilska industrija također koristi superračunala za izvođenje složenih simulacija i testiranja pojedinih dijelova i cijelih zrakoplova i automobila. Budući da su od vitalnog značaja za vođenje velikih simulacija i za analitiku podataka, superračunala su iznimno važna komponenta u razvoju umjetne inteligencije i jačanje europskih snaga u kibernetičkoj sigurnosti i blockchainu.

Više informacija

Za više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2868_en.htmPisane vijesti | Projekti | Znanost i tehnologija