EuroHPC

Izvor: https://www.etp4hpc.eu/eurohpc.html

Pojam „računalstvo visokih performansi” (High Performance Computing, HPC) označava tehnologije i korištenje moćnih superračunala (koja u jednom sustavu ili u neposrednoj blizini povezuju stotine tisuća ili milijune računalnih jedinica koje rade istodobno) za velike i brze izračune koji su toliko zahtjevni da se ne mogu izvršiti pomoću računala opće namjene.
 
Metode računalstva visokih performansi uključuju modeliranje i simulaciju, naprednu analizu podataka i vizualizaciju koje se koriste za visoko računalne ili podatkovno intenzivne zadatke u vrlo širokom rasponu znanstvenih, inženjerskih, industrijskih i poslovnih primjena te primjena u javnom sektoru.
 
HPC je u središtu znatnog napretka i inovacija u digitalnom dobu u kojem jače računalo predstavlja veću konkurentnost.
 
HPC je ključna tehnologija znanosti, industrije i cjelokupnog društva u cjelini.
 
Primjeri primjene HPC-a:
 
  • rano otkrivanje i liječenje bolesti,
  • nove terapije koje se temelje na personaliziranoj i preciznoj medicini,
  • razumijevanje funkcioniranja ljudskog mozga,
  • predviđanje razvoja klime,
  • svemirska promatranja,
  • prevencija prirodnih katastrofa velikih razmjera i
  • upravljanje njima te ubrzavanje razvoja novih materijala.
 
Upotreba HPC-a znatno smanjuje i cikluse projektiranja i proizvodnje u industriji.
 
HPC je ključan i za nacionalnu sigurnost i obranu, npr. za razvoj složenih tehnologija enkripcije, praćenje kibernetičkih napada i odgovor na njih, kao i za učinkovitu forenziku te nuklearne simulacije.
 
Zemlje potpisnice Europske deklaracije o računalstvu visokih performansi, među kojima je i Hrvatska, prepoznale su da su hitno potrebna zajednička ulaganja s Unijom kako bi se nabavila i europskim korisnicima u znanosti i industriji ponudila vodeća infrastruktura HPC-a koja odgovara njihovim zahtjevnim potrebama. Stoga se vlastita predeksaskalarna (sto milijuna milijardi, odnosno 1017 izračuna u sekundi) i eksaskalarna (milijarda milijardi, odnosno 1018 izračuna u sekundi) infrastruktura HPC-a u Europi planira razviti do 2022./2023. godine.
Vezano uz navedeno, Komisija je provela procjenu učinka da bi utvrdila koji je instrument najbolji za postizanje tih ciljeva. Utvrđeno je da najbolju opciju predstavlja zajedničko poduzeće za HPC - EuroHPC Joint Undertaking (JU), a do sada su mu pridružene sljedeće zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Crna Gora, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Turska.
 
RH je jedna od potpisnica Deklaracije EuroHPC, čime se automatski smatra državom sudionicom u inicijativi.
 
EuroHPC JU je javno-privatno partnerstvo koje osigurava zajednički pravni, ugovorni i organizacijski okvir za strukturiranje zajedničkih obveza koje su preuzeli sudionici. Ono svojim članovima pruža čvrstu upravljačku strukturu i proračunsku sigurnost te može provesti zajedničku javnu nabavu i upravljati vrhunskim sustavima HPC-a, promičući (osobito europsku) tehnologiju. Također, može djelovati kao vlasnik predeksaskalarnih i eksaskalarnih superračunala koja zajednički financiraju njegovi članovi, čime se svima omogućuje nediskriminirajući pristup superračunalima.
 
Naposljetku, zajedničko poduzeće može pokrenuti programe istraživanja, razvoja i inovacija za razvoj tehnologija i njihovu naknadnu integraciju u europske sustave eksaskalarnih superračunala te na taj način zatvoriti krug koji započinje istraživanjem i razvojem, a završava isporukom i radom eksaskalarnih sustava HPC-a, što nadalje pridonosi razvoju konkurentne europske industrije opskrbe tehnologijom.