SeaTecHub

Hrvatsko-ciparski centar izvrsnosti namijenjen ekološki inovativnim tehnologijama za zdrava i produktivna mora - SeaTecHubMinistarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje kao partner u hrvatsko-ciparskom projektu SeaTecHub koji je u potpunosti financiran sredstvima Obzora Europa u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01). Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.999.577,50 EUR te je u 100-postotnom iznosu financiran sredstvima EU-a, a predviđeni vremenski okvir za provedbu projekta je četiri godine.
 
Koordinator projekta je Ciparski institut za pomorstvo (Cyprus Marine and Martime Institut - CMMI), a konzorcij čini 14 partnera iz Hrvatske i Cipra. Ministarstvo znanosti i obrazovanja jedan je od partnera koji će se fokusirati na sektor istraživanja i obrazovanja te će sudjelovati u radu evaluacijskog odbora koji će vrednovati strateške dokumente.
 
Konzorcij SeaTecHub okupljen je oko ideje iskorištavanja potencijala inovacijskih ekosustava u Hrvatskoj i Cipru te novih tehnologija digitalizacije kako bi se ubrzao zeleni i digitalni prijelaz na plavu ekonomiju.
 
Ciljevi projekta su: 
 
1) olakšati dugoročnu prekograničnu i međusektorsku suradnju za unaprjeđenje ekoinovativnih tehnologija za zdrava i produktivna mora
2) provesti zajednički istraživački rad kako bi se popunile praznine u znanju, ojačala povezanost četverostruke spirale te utvrdile strategije, akcijski i investicijski planovi 
3) implementirati niz mjera za međusobno učenje i razvoj vještina te 
4) povećati vidljivost hrvatsko-ciparskih inovacijskih ekosustava provedbom strateških mjera u obliku organiziranje događaja umrežavanja, prijenosa znanja i iskustava.
 
Projekt se usredotočuje na sljedećih pet sektora:
 
  1. Akvakultura i ribarstvo
  2. Pametne luke
  3. Pomorska sigurnost i zaštita
  4. Pomorske tehnologije
  5. Istraživanje i obrazovanje.