GENDERACTIONplus

Mreža rodne ravnopravnosti za razvoj zajednica EIP-a za koordinaciju uključive i održive provedbe politike (GENDERACTIONplus)


Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje kao pridruženi partner u projektu Obzor Europa GENDERACTIONplus:
A new Horizon Europe project to advance gender equality in the European Research Area koji je financiran sredstvima Obzora Europa u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01 81 - Policy coordination to advance the implementation of the ERA gender equality and inclusiveness objectives within Member States.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.040.245,00 EUR, a iznos od 2.999.814 EUR financiran je sredstvima EU-a.

Opći cilj projekta je pridonijeti unapređenju rodne ravnopravnosti u Europskom istraživačkom prostoru izgradnjom kapaciteta te razmjenom i koordinacijom politika.  Koordinator projekta je Institut za sociologiju Češke akademije znanosti u Pragu, a konzorcij se sastoji od 26 organizacija koje djeluju u 21 europskoj zemlji. 

U projektu će biti uspostavljeno pet tematskih područja:

 
1) intersekcionalnost i uključivost
2) rodno uvjetovano nasilje 
3) rodna dimenzija u R&I
4) praćenje i evaluacija aktivnosti vezanih uz ravnopravnost spolova 
5) promicanje institucionalnih promjena.