NCP4HE

Horizon Academy: Connecting And Training NCPs Towards A Unified Support System (NCP4HE)

Projekt punog naziva Horizon Academy: Connecting And Training NCPs Towards A Unified Support System (NCP4HE) službeno je započeo s provedbom 1. travnja 2023. godine, dok je predviđeni datum završetka projekta 31. ožujka 2028. godine. Projekt traje ukupno 60 mjeseci te je financiran sredstvima iz programa Obzor Europa u sklopu poziva HORIZON-EURATOM-2022-NCP-IBA. U provedbi projekta sudjeluje 35 partnera, a koordinator projekta je španjolska organizacija Fundacion Espanola Para La Cienciay La Tecnologia. 

Svrha projekta NCP4HE je, s jedne strane, povezati i osnažiti koordinatore nacionalnih osoba za kontakt (National NCP coordinators) i nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja (Legal & Financial NCPs) te, s druge strane, potaknuti snažniju i učinkovitiju koordinaciju i suradnju među različitim konfiguracijama nacionalnih sustava podrške provedbi programa Obzor Europa. Kako bi se navedeno ostvarilo, u sklopu projekta nastavit će se održavati i unaprjeđivati HE NCP Portal i NCP Virtual Campus, infrastrukture razvijene tijekom provedbe projekta Bridge2HE, proširujući ih u pogledu sadržaja, funkcionalnosti i korisničke baze.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jedan je od partnera u projektu s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 14.440,00 EUR. Uz radne pakete u koje su uključeni svi partneri, a koji se tiču projektne koordinacije i komunikacije, MZO je kao partner uključen u radni paket 3, kojemu je glavni cilj utvrđivanje dobrih praksi i standarda kvalitete za nacionalne sustave podrške provedbi programa Obzor Europa. U sklopu radnog paketa, MZO sudjeluje u projektnim aktivnostima zadataka T3.2. i T3.3. koji su ponajprije fokusirani na osnaživanje kapaciteta NCP koordinatora (T3.2.) te kreiranje preporuka prema EK za unaprjeđenje minimalnih standarda za NCP mreže (T3.3.). Projektne aktivnosti uključuju, između ostalog, provođenje intervjua s koordinatorima nacionalnih osoba za kontakt iz drugih zemalja članica EU-a, razmjenu dobrih praksi za kvalitetnije funkcioniranje nacionalnih sustava podrške, kao i aktivnosti individualiziranog mentoriranja manje iskusnih nacionalnih koordinatora.