Istraživanje pokazalo da su učitelji spremni za reformu

Slika slike/Priopcenja/2019/7-2019//Samoprocjena-kompetentnosti-za-provedbu-628x331.jpg

„Evaluacija rezultata eksperimentalnoga programa pokazuje da su učitelji spremniji za reformu nego što sami na početku procjenjuju, a svakako spremniji nego što se javnosti prikazuje.

U učitelje i nastavnike trebamo imati povjerenja, razumjeti njihove bojazni, ali i dati im konkretnu potporu - što mi i činimo. Većina učitelja savjesno se pripremala i uspješno je sudjelovala u edukacijama uživo u tri razdoblja te u virtualnim učionicama u osam mjeseci kontinuirano“, izjavila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. 

Analiza rezultata prve (inicijalne, prosinac 2018. - veljača 2019.) i druge (finalne, lipanj 2019.) primjene upitnika u sklopu evaluacije eksperimentalnoga programa „Škola za život”, koju je proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, pokazuje kako su učitelji pozitivnije ocijenili svoje kompetencije za provedbu reforme u finalnoj u odnosu na inicijalnu samoprocjenu.
 

 
 
Prema dobivenim rezultatima gotovo sve procjene upućuju na to da je zadovoljstvo eksperimentalnim programom bilo pozitivnije u finalnome nego u inicijalnome mjerenju. Također, sve procjene kojima je mjereno zadovoljstvo učitelja edukacijama u sklopu eksperimentalnoga programa bile su pozitivnije u finalnome nego u inicijalnome mjerenju.

Vezano uz rezultate zadovoljstva edukacijama (sudjelovalo 29.133 sudionika na 838 radionica u lipnju i srpnju, a to je treća u nizu edukacija uživo) za frontalnu provedbu kurikularne reforme na uzorku od 12.091 ispitanika, njih 92% u potpunosti se ili uglavnom slaže da su im informacije dobivene na skupovima tijekom lipnja i srpnja pomogle u razumijevanju promjena vezanih uz planiranje poučavanja. Čak 83%, dakle 10.064 učitelja i nastavnika, u potpunosti ili uglavnom se slažu da su ih edukacije motivirale na primjenu novih načina učenja i poučavanja.

Broj učitelja i nastavnika koji su tijekom osam mjeseci (od prosinca 2018. do lipnja 2019. godine) kontinuirano sudjelovali i bili aktivni u virtualnim učionicama (Loomen) i stručnim skupovima uživo u prosjeku je 30.000 mjesečno.


Svi podaci govore da je najveći dio učitelja i nastavnika koji ulaze u frontalnu provedbu odgovorno pristupio pripremi i edukacijama, da su bili zadovoljni njima, a na temelju podataka iz evaluacije eksperimentalnoga programa možemo zaključiti da su učitelji i nastavnici spremniji nego što su na početku mislili.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalni kurikulum