Javni poziv odgojno-obrazovnim radnicima u Republici Hrvatskoj za prijavu inovativnih „Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu“

Rok: 15. listopada 2019.

Osnovna škola: 1. i 5. razred (svi nastavni predmeti), 6. razred (Informatika), 7. razred (Biologija, Kemija i Fizika);
Srednje škole: 1. razred gimnazija (svi nastavni predmeti), 1. razred u strukovnim školama razine 4.2. (Matematika, Hrvatski jezik, Njemački jezik i Engleski jezik).

Rok zaprimanja prijava je 15. listopada 2019. godine do 24.00 sata.

U projektu „Podrška Cjelovitoj kurikularnoj reformi“ u sklopu Operativnoga programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.' Europskoga socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u nastavku: Ministarstvo) raspisuje javni poziv vezan uz projektnu aktivnost - Izrada digitalnih metodičkih priručnika za osnovnu i srednju školu. Cilj ovoga poziva je prikupiti inovativne primjere metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda novih predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu koji uključuju aktivnosti za jedan nastavni sat, a kojima se pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda novih kurikuluma predmeta i očekivanja međupredmetnih tema koji će se provoditi u svim školama u školskoj godini 2019./2020.

Jedan autor može prijaviti više povezanih metodičkih preporuka kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi za neku temu (primjerice za blok-sat), a da pritom svaka metodička preporuka uključuje aktivnosti za jedan nastavni sat. Autori trebaju jasno naznačiti povezanost takvih metodičkih preporuka i njihov redoslijed.

Ministarstvo će na temelju kriterija objavljenih u javnome pozivu odabrati prijedloge koji će biti javno objavljeni u sklopu digitalnih metodičkih priručnika te će njihovi autori za autorska prava odabranog prijedloga dobiti bespovratna sredstva u najvećem ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kn. Odabrani pojedinačni prijedlozi metodičkih preporuka ostvaruju pravo na naknadu od 2.000,00 kn bruto II (približno 1.500,00 kn neto) za jedan metodički obrađeni nastavni sat s pripadajućim prilozima. Pristigle prijave razmotrit će Povjerenstvo koje imenuje ministrica.

Autori odabranih prijedloga metodičkih preporuka prenose na Ministarstvo prava korištenja i objavljivanja teksta i ostalih materijala (skice, tablice, zadaci, ilustracije, digitalni sadržaji, multimedijski i interaktivni sadržaji, planovi i slično) te daljnje korištenje materijala u cjelini ili u dijelovima, za objavljivanje u tiskanome i digitalnome obliku te druge načine nekomercijalne eksploatacije bez ograničenja i bez potrebe traženja odobrenja autora. Autori potpisanom izjavom potvrđuju da su nositelji autorskog prava za „Metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu“ koje prijavljuju na ovaj javni poziv.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Na javni poziv možete se prijaviti na mrežnoj stranici http://bit.ly/MPREPORUKE3, na kojoj trebate unijeti tražene podatke te predati popunjen obrazac s metodičkim preporukama i potpisanu izjavu o autorstvu.