Međunarodni eksperti pozitivno evaluirali Školu za život te dali nekoliko preporuka

U sklopu The Structural Reform Support Service projekta u suradnji Europske komisije, British Councila i Ministarstva znanosti i obrazovanja, međunarodni eksperti u području obrazovanja Claire Sinnema (Novi Zeland), Graeme Aitken (Novi Zeland), Mark Priestley (Ujedinjeno Kraljevstvo) te Aileen Ireland (Ujedinjeno Kraljevstvo) provodili su u razdoblju od listopada 2018. do veljače 2019. godine evaluaciju eksperimentalne faze kurikularne reforme Škole za život putem anketa i fokus grupa. Eksperimentalna faza provodi se u 74 škole diljem Hrvatske.

U anketnom istraživanju sudjelovalo je 1.047 učitelja i ravnatelja te 1.335 roditelja.

Ključni zaključci evaluacije:
 
  • Prihvaćanje novih kurikuluma u velikoj mjeri je prisutno jer 85% ravnatelja i učitelja te 76% roditelja potpuno ili većinom podržava nove kurikulume, dok ih ne podržava samo 5% roditelja.
  • Novi način rada gdje je veća usmjerenost na ishode učenja razumiju svi dionici, 81% učitelja i ravnatelja navelo je kako razumiju što su ishodi učenja koji se uvode u sklopu reforme, a 74% ih već koristi u praksi, dok ih 84% namjerava koristiti u budućnosti.
  • Promijenile su se i metode poučavanja tako da je naglasak na rješavanju problema i stjecanju vještina samostalnog učenja jer metode poučavanja s naglaskom na rješavanje problema već sada  koristi 69% učitelja, a učiti kako učiti njih 59%.
  • U budućnosti metode rješavanja problema i učiti kako učiti planira koristiti 83% učitelja, što govori kako su učitelji i ravnatelji motivirani naučiti nove pristupe učenju i poučavanju.
  • Promjene pozitivnima vide i roditelji jer 73% roditelja smatra da je novi kurikulum bolji od dosadašnjih, a 77% roditelja za nove kurikulume kaže da su zanimljivi.
  • Od međupredmetnih tema učitelji i ravnatelji na prvo mjesto, po važnosti u provedbi, rangiraju građanski odgoj, a IKT i poduzetništvo rangiraju najniže.
  • Više od dvije trećine učitelja navelo je da su znatno ili umjereno izmijenili korištena nastavna sredstva i korištene aktivnosti u nastavi.


Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalni kurikulum