Nastava na daljinu na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnoga sustava odgoja i obrazovanja te se nastava na daljinu u školskim ustanovama koje provode odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina održava od samoga početka uvođenja ovakvoga vida nastave, uz pomoć različitih izvora i uporabom digitalnih materijala, izradom te dijeljenjem između učitelja i nastavnika neovisno o kojemu modelu obrazovanja je riječ (model A, B i/ili C). Kao i sve osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske, tako su se i škole  koje izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina pripremile za nastavu na daljinu vodeći se uputama i smjernicama osnovnim i srednjim školama vezano uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 
Za talijansku nacionalnu manjinu, inicijativom Istarske županije - Regione Istriana od 17. ožujka vodi se na TV Novi, od 10.00 do 12.00 sati program Programma didattico in lingua italiana (Obrazovni program na talijanskom jeziku), koji je početno bio namijenjen učenicima razredne nastave, a od 30. ožujka ponuda se proširila i za učenike predmetne nastave od 5. raz. OŠ do 4. raz. SŠ s nastojanjem pokrivanja svih predmeta, a ne isključivo talijanskoga jezika. Sadržaj tog TV-programa temelji se isključivo na prilozima koje su izradili učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine. Postupno se uključuju ostale ustanove vezane uz talijansku manjinu kao što su Talijanska drama, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (Centar povijesnih istraživanja Rovinj), Akvariji Pula itd.
 
Link svake emisije dostupan je na:
 
  • webu i Facebook stranici TV Nove
  • portalu Škole za život.
 
Također, u sklopu virtualnih učionica za Talijanski jezik - materinski jezik otvoren je forum gdje učitelji dijele ostale priređene materijale i druge linkove i taj dio više je vezan uz talijanski jezik iako je u drugom forumu otvorena ista mogućnost i svim učiteljima predmete nastave kako bi mogli dijeliti materijale za svoj predmet koje su izradili na talijanskome jeziku.
 
Materijale i TV-priloge u cjelini su osmislili i izradili učitelji i nastavnici uz pomoć digitalnih alata koji su im dostupni. Savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje za talijansku nacionalnu manjinu koordiniraju navedene aktivnosti te pripremaju priloge za svakodnevne emisije.
 
Učenici koji nastavu pohađaju na češkome jeziku prate nastavu na hrvatskoj državnoj televiziji i od učitelja dobivaju upute elektroničkim kanalima za nastavu Češkoga jezika, Češkoga jezika i kulture i predmeta na češkome jeziku. Upute su na češkome jeziku te prate i udžbenike od kojih je većina prevedena na češki jezik. Digitalni materijali uz udžbenike su na hrvatskome jeziku. Također, dio nastave u Češkoj Republici organiziran je preko televizije i YouTube kanala te se i na taj način učenici uključuju i od učitelja i nastavnika dobivaju linkove i materijale za učenje i praćenje sadržaja i kurikuluma te je učenicima dostupan časopis Dětský koutek u PDF formatu koji se uobičajeno koristi u nastavi po Modelu C.
 
Također, za učenike pripadnike srpske nacionalne manjine u suradnji s višim savjetnicima za srpsku nacionalnu manjinu otvorene su različite online grupe te se dijeljenjem sadržaja (nastavnih listića, filmova, tekstova) nastava nesmetano održava, a izrađuju se i videomaterijali. Također, izdavači u Republici Srbiji otvorili su za slobodno korištenje svoje digitalne sadržaje. Učenici prate Školu na Trećem za sve predmete, a za izborni predmet Srpski jezik i kultura (Model C) dobivaju zadatke i materijale od učitelja uglavnom preko Vibera (1. - 4. raz.) i Teamsa (5. - 8. raz.) te su učitelji zadovoljni dosadašnjim radom učenika. 
 
U školama u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku i pismu (Model A) nastavnici odrađuju nastavu na daljinu na mađarskome jeziku iz svih nastavnih predmeta te su učenici u mogućnosti pratiti nastavu i na hrvatskome jeziku na HRT 3 kao nadopunu nastavnome procesu. Učenici također mogu pratiti nastavu na mađarskoj televiziji preko Médiaklikk stranice. Ministarstvo obrazovanja u Mađarskoj omogućilo je slobodan pristup digitalnim materijalima za učenje na daljinu zbog pandemije koronavirusa. Učitelji koji nastavu održavaju po Modelu C (Mađarski jezik i kultura) također imaju pristup istim obrazovnim materijalima.
 
I za sve ostale nacionalne manjine, za učenike koji pohađaju Model C, kao i druge nastavne predmete, učitelji i nastavnici pripremaju nastavne jedinice s materijalima, daju upute te svakog dana prate rad učenika.
 
Digitalni materijali za nastavu na daljinu
 

Nacionalna manjina
 
Razred Predmet
Talijanska 1. razred osnovne škole Talijanski jezik
Likovna kultura
Matematika
Priroda i društvo
Glazbena kultura
TZK
Međupredmetne teme
2. razred osnovne škole Talijanski jezik
Likovna kultura
Matematika
Priroda i društvo
Glazbena kultura
TZK
Međupredmetne teme
3. razred osnovne škole Talijanski jezik
Likovna kultura
Matematika
Glazbena kultura
TZK
4. razred osnovne škole Talijanski jezik
Likovna kultura
Matematika
Glazbena kultura
Engleski jezik
TZK
5. razred osnovne škole Matematika
6. razred osnovne škole Likovna kultura
7. razred osnovne škole Matematika
Likovna kultura
Informatika
1. razred srednje škole Latinski jezik
Povijest
2. razred srednje škole Latinski jezik
3. razred srednje škole Talijanski jezik i književnost
Povijest
4. razred srednje škole Filozofija
 
Srpska 1. razred osnovne škole Srpski jezik
2. razred osnovne škole Srpski jezik
3. razred osnovne škole Glazbena kultura
Priroda i društvo
Likovna kultura
TZK
4. razred osnovne škole Srpski jezik
Srpski jezik i kultura
Likovna kultura
Pravoslavni vjeronauk
5. razred osnovne škole Srpski jezik
Srpski jezik i kultura
Povijest
Geografija
Pravoslavni vjeronauk
6. razred osnovne škole Srpski jezik
Srpski jezik i kultura
Povijest
Geografija
Pravoslavni vjeronauk
7. razred osnovne škole Srpski jezik
Srpski jezik i kultura
Povijest
Geografija
Pravoslavni vjeronauk
8. razred osnovne škole Srpski jezik
Srpski jezik i kultura
Povijest
Geografija
Pravoslavni vjeronauk
1. razred srednje škole Srpski jezik
Povijest
2. razred srednje škole Srpski jezik
Povijest
3. razred srednje škole Srpski jezik
Povijest
4. razred srednje škole Srpski jezik
Povijest
Mađarska 1. razred osnovne škole Vjeronauk
Mađarski jezik i kultura
2. razred osnovne škole Mađarski jezik
Mađarski jezik i kultura
Matematika
Priroda i društvo
Vjeronauk
3. razred osnovne škole Vjeronauk
4. razred osnovne škole Vjeronauk
5. razred osnovne škole Mađarski jezik
Vjeronauk
6. razred osnovne škole Mađarski jezik
Vjeronauk
7. razred osnovne škole Mađarski jezik
Vjeronauk
8. razred osnovne škole Mađarski jezik
Vjeronauk
 


Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalne manjine