Objava Rezolucije Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021.-2030.)

Vijeće Europske unije objavilo je 26. veljače 2021. godine Rezoluciju Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. - 2030.). Rezoluciju su usvojili ministri država članica Europske unije nadležni za obrazovanje 18. veljače 2021. godine.

Rezolucijom se utvrđuju strateški ciljevi suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja država članica u razdoblju 2021. – 2030., odnosno pet ciljeva: 

  • povećanje kvalitete, pravednosti, inkluzije i uspjeha za sve,
  • cjeloživotno učenje i mobilnost za sve,
  • osnaživanje kompetencija i motivacije učitelja i nastavnika,
  • osnaživanje europskoga visokog obrazovanja,
  • potpora zelenoj i digitalnoj tranziciji u obrazovanju i osposobljavanju i putem obrazovanja.
     

U skladu s tim pozivaju se države članice da prema nacionalnim okolnostima i uz potporu Europske komisije surađuju na provedbi strateških ciljeva, utvrde mjere na nacionalnoj razini kako bi se približile indikatorima navedenima u prilogu II. Rezolucije te u provedbi strateških ciljeva učinkovito koriste financijske instrumente EU-a.

Cjeloviti tekst Rezolucije nalazi se na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=ENPisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Međunarodna suradnja