Obrnuta učionica na terenskoj nastavi na primjeru romana U registraturi ili Kovačić Ante, neka te učenici pamte! - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 13. veljače 2020. godine u 9.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Zdravka Kramarić i Zvonimira Špoljar
Obrnuta učionica na terenskoj nastavi na primjeru romana U registraturi ili Kovačić Ante, neka te učenici pamte!

Ova tema dobar je primjer kako jednog zavičajnog pisca obraditi na pomalo drugačiji način, a prije svega tako da on učenicima bude zanimljiv i poticajan.
Srednja škola Ban Josip Jelačić iz Zaprešića nalazi se u blizini Marije Gorice, mjesta gdje je rođen veliki realistički pisac Ante Kovačić, ali i u blizini Psihijatrijske bolnice Vrapče gdje je pisac umro, pa smo to i iskoristili.
Na primjeru obrnute učionice pokazat ćemo primjer jedne terenske nastave u koju smo uključili i mnoge sudionike lokalne i šire zajednice.
Prikazat ćemo i konkretne primjere interdisciplinarne nastave u kojoj smo spojili mnoge predmete kao što su:
Hrvatski jezik, Politika i gospodarstvo, Likovna kultura i Psihologija, a korištene su i mnoge digitalne aplikacije.
Kao rezultat cjelokupnoga rada bit će prikazani mnogi primjenjivi primjeri i za obradu drugih književna djela kao što su: kratki filmovi, straničnici i plakati u Canva aplikaciji, mentalne digitalne mape, dramatizacije dijelova romana, politički govori onoga vremena, interpretacija glazbe Arsena Dedića iz filma U registraturi, simulacija glasanja, oslikani prizori iz romana, časopis Madmagz...
Budući da se ovakav primjer obrnute učionice na terenskoj nastavi pokazao kao zanimljiv mnogim lokalnim i širim institucijama i školama, prerastao je i u projekt čiji će rezultati također biti prikazani.

Predavačice: Zdravka Kramarić i Zvonimira Špoljar, Srednja škola Ban Josip Jelačić

Webinar će se održati 13. veljače 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9867

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum