Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 17. svibnja 2021. godine Odluku o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira.

Mjerama se nastoji postići:
 
  • poboljšanje kvalitete i broja prijava na natječaje u sklopu Programâ,
  • povećanje znanstvene izvrsnosti Prijavitelja, a u svrhu nastavka istraživačkoga rada započetog tijekom pripreme prijave projekta,
  • osnaživanje ljudskih i operativnih kapaciteta projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama,
  • dogovaranje i sudjelovanje u inicijativama u području istraživanja i inovacija vezanim uz svemir i svemirske tehnologije, a koje će pridonijeti prijavama u sklopu Programâ.

Financijska potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvaruje se za međunarodne kompetitivne projekte financirane u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskoga programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije. Mjere uključuju podršku prijavama na natječaje u sklopu Programâ i podršku prijavama na natječaje u sklopu Programâ koje su prešle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje.

Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti znanstvene organizacije, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije, organizacije civilnog društva - znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te mikro, mali i srednje veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji prijavljuju EU-projekte.

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju aktivnosti koje pridonose povećanju prijava i uspješnosti hrvatskih prijavitelja na međunarodnim kompetitivnim projektima u sklopu Okvirnoga programa Europske unije za istraživanja i inovacije i Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025., Europskoga instituta za inovacije te promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije od 5. studenoga 2018. godine.

Pisane vijesti | Odluke | Međunarodna suradnja