Odluka o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00075
URBROJ: 533-07-23-0008
 
Zagreb, 2. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini (KLASA:016-01/23-01/00073, URBROJ:533-07-23-0001 od 3. veljače 2023.), provedenog Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina (KLASA:016-01/23-01/00075, URBROJ:533-07-23-0001 od 13. veljače 2023. godine) te Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2023. godini imenovanog Odlukom ministra (KLASA:016-01/23-01/00002, URBROJ:533-07-23-0002 od 3. siječnja 2023.) od 20. travnja 2023. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini
 
I.
 
Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon provedenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini, u ukupnom iznosu od 132.710,00 EUR (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodeseteura) / 999.903,52 HRK (slovima: devetstodevedesetdevettisućadevetstotrikuneipedesetdvijelipe)
 
II.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se za provedbu posebnih programa kako slijedi:
 
REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE
POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U RH U 2023. GODINI
R. br. Naziv prijavitelja Naziv programa Odobreni iznos
(EUR)
Odobreni iznos
(HRK)
1. Savez Roma u RH „Kali Sara“, Zagreb
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu - Samudaripen
 
3.900,00 29.384,55

Dođi u REKC!
 
3.900,00 29.384,55

Svjetski dan Roma 
 
3.900,00 29.384,55

Svjetski dan romskog jezika
 
3.900,00 29.384,55
2. Savez slovenskih društava u RH, Rijeka
Stručna radionica za učitelje slovenskog jezika i kulture u Hrvatskojj
 
2.500,00 18.836,25

Prijevod i tisak slovenske slikovnice „V naročju dobrega velikana“
 
1.200,00 9.041,40

Čitanje naglas - slovenski književnici u hrvatskim školama
 
1.000,00 7.534,50

Slovenske urice u knjižnici
 
1.000,00 7.534,50

Literarni natječaj „Z domišljijo na potep“
 
1.300,00 9.794,85
3. Savez Čeha u RH, Daruvar
Stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 
3.160,00 23.809,02

Stručni skup svih odgojno-obrazovnih radnika češke nacionalne manjine
 
700,00 5.274,15

Seminar svih odgojno-obrazovnih radnika češke nacionalne manjine u Češkoj Republici
 
5.300,00 39.932,85

Naše jaro - natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu
 
1.000,00 7.534,50

Terenska nastava - jezični kamp za učenike 5. razreda čeških osnovnih škola
 
2.500,00 18.836,25

Terenska nastava - jezični kamp za učenike 6. razreda čeških osnovnih škola
 
2.500,00 18.836,25
4. Novinsko-izdavačka ustanova Jednota, Daruvar
Časopis za djecu „Dječji kutić“
 
2.000,00 15.069,00
5. Slovački centar za kulturu Našice, Našice
Literarno-recitatorsko-dramska smotra „Slovenčina moja“
 
2.000,00 15.069,00

Zbirka pjesama i proze učenika osnovnih i srednjih škola, odjeljenja na slovačkom jeziku  „Kvapky XVII“
 
1.000,00 7.534,50
6. Savez Rusina RH, Vukovar
Dan Rusina u RH
 
1.000,00 7.534,50
7. Srednja talijanska škola Rijeka, Rijeka
Chi vuol essere milionario? (SMSI Fiume edition)
 
2.000,00 15.069,00
8. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar 
Iduć' uči, u vekove gleda
 
1.500,00 11.301,75
9. PUO Korak po korak, Zagreb
Izrada jezično-didaktičkih resursa za promicanje jezika i kulture romske nacionalne manjine
 
2.000,00 15.069,00
10. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Osijek
Prijevod slikovnice „Nije me strah“
 
1.800,00 13.562,10
11. OŠ Koprivnica, Koprivnica
Obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika
 
1.000,00 7.534,50
12. OŠ Markušica, Markušica
Njegovanje duhovne i kulturne baštine srpske nacionalne manjine u RH
 
2.000,00 15.069,00
13. OŠ Laslovo, Laslovo
Festival multikulturalnosti
 
1.000,00 7.534,50

Njegovanje mađarskog jezika i kulture „Prijateljstvo bez granica“
 
1.000,00 7.534,50
14. Makedonsko kulturno društvo Ilinden, Rijeka
Večer folklora „MKD Ilinden i prijatelji“
 
500,00 3.767,25

Obilježavanje dana „Sv. Kirila & Metoda“
 
500,00 3.767,25

Dani makedonske kulture 2023.
 
1.000,00 7.534,50
15.
Makedonsko kulturno društvo Istarske županije Sv. Kiril i Metodij, Pula
 

Dan Zajednice Makedonaca RH
 
500,00 3.767,25
16.
Makedonsko kulturno društvo „Ohridski biser“, Zagreb
 

Mentalne mape
 
2.000,00 15.069,00
17. Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“, Vukovar 
Festival lijepe riječi „Vukovar 2023.“
 
1.500,00 11.301,75
18. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač, Sirač
Dan Republike Austrije
 
1.250,00 9.418,13

Dan njemačkog jedinstva
 
1.250,00 9.418,13
19. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule, Pula
Literarna sekcija iz bosanskog jezika i kulture po modelu C –„Bosanski behar“
 
1.500,00 11.301,75

„Srebrenica 28“
 
500,00 3.767,25
20. Zajednica Talijana „PINO BUDICIN“, Rovinj
Italian film festival
 
1.000,00 7.534,50
21.
Unione Italiana - Talijanska unija, Rijeka
 
Državno natjecanje i susret učenika u talijanskom jeziku i poznavanju kulture i tradicije zavičaja 2.500,00 18.836,25
22.
Ekonomska škola Vukovar, Vukovar

Na valovima EŠV radija
 
1.500,00 11.301,75

Školski časopis „Školske priče“
 
2.000,00 15.069,00

Dan duhovnosti - Sveti Sava
 
500,00 3.767,25
23.
Makedonska kulturna udruga „STOBI“, Split
 
120 godina Ilinden 1.400,00 10.548,30
Mostovi prijateljstva 2.000,00 15.069,00
24. Udruga Rumunja u RH, Zagreb
Međunarodni Dan rumunjske košulje
 
1.000,00 7.534,50

Nacionalni dan Rumunjske
 
500,00 3.767,25

Dan rumunjskog jezika
 
1.000,00 7.534,50
25. Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb
Stručno usavršavanje učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C
 
5.300,00 39.932,85

1. smotra učeničkog stvaralaštva „Čitam i pišem ćirilicu“
 
3.500,00 26.370,75

Srpski jezik i kultura - popis književnih tekstova za osnovnu školu
 
1.600,00 12.055,20

„Nikola Tesla - velikan među velikanima“
 
2.200,00 16.575,90

Crtam, pišem, stvaram
 
3.000,00 22.603,50

Tisak časopisa „Bijela pčela“
 
2.000,00 15.069,00
26. Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik“, Zagreb
Izvannastavna aktivnost Prvi europski ustav, Ustav 3. svibnja 1791. u novom ruhu
 
1.000,00 7.534,50

Tragovima Poljaka u Lovranu i Opatiji 
 
1.500,00 11.301,75

Božićna priredba
 
500,00 3.767,25

Natjecanje učenika na temu Ustav 1791./2023.
 
600,00 4.520,70

Dan manjina - nastup učenika koji pohađaju nastavu po modelu C
 
650,00 4.897,43

Tiskanje interaktivnog -multidisciplinarnog kalendara po Modelu C 
 
1.000,00 7.534,50
27. OŠ Nikole Tesle,  Mirkovci
Tiskanje didaktičkih i edukativnih plakata
 
450,00 3.390,53

Terenska nastava „Putevima velikana“ 
 
1.500,00 11.301,75
28. Ukrajinsko-hrvatska udruga za ukrajinsku kulturu „CVIT“, Split
Dječja knjiga - narodna bajka „Žutopeta Halajda“
 
2.000,00 15.069,00

„Jeste li znali?“ - manifestacija obilježavanja dana ukrajinskog jezika i pisma
 
2.500,00 18.836,25
29.
OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje
 
Mali razgovorni bajaško-virovski rječnik 1.000,00 7.534,50
30. Udruga Breza, Krnjak
Tragovima korijena - potraži tragove predaka i upoznaj domovinu
 
1.500,00 11.301,75
31. OŠ Podturen, Podturen
Obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika
 
1.100,00 8.287,95
32. Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH, Osijek
U potrazi za Faustom Vrančićem: iskoni mađarskog leksika na tlu Hrvatske
 
2.500,00 18.836,25
33. OŠ Dragutina Tadijanovića,
Vukovar

Natjecanje učenika od 5. do 8. razreda iz dodatnih sadržaja nacionalne grupe predmeta
 
2.000,00 15.069,00
34. Zajedničko vijeće općina, Vukovar
Petrovdan kod Srba
 
3.000,00 22.603,50

Pišemo i glumimo
 
3.000,00 22.603,50

Časopis učenika Gimnazije Vukovar koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu
 
1.400,00 10.548,30

Studijsko putovanje „Banat 2023.“
 
5.300,00 39.932,85
35.
Ukrajinska zajednica RH, Vukovar
 
„Učimo jezik, čuvamo tradicije – II“ 2.650,00 19.966,43

Ukupno
 
132.710,00 999.903,52
 
 
III.
 
Sredstva za namjenu utvrđenu u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN, br. 145/22), Razdjel 080  – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 – Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, konta 3811, 3661, 3691.
 
IV.
 
Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnih programa nacionalnih manjina. Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici ne utroše sredstva, nenamjenski ih koriste ili ne provedu posebni program bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine