Počeo novi međunarodni projekt koji se bavi poticanjem istraživanja požara - FIRElinks!

COST akcija FIRElinks poduprijet će razvijanje mreže znanstvenika i svih ostalih sudionika povezanih sa šumskim požarima i požarima otvorenog prostora poput vlasnika zemljišta i lokalnih uprava te povezati zajednice različitih znanstvenih interesa, pozadina i geografskih područja, omogućujući raspravu o različitim iskustvima i stvaranje novih pristupa za proučavanje požara.

Vatra i požari su dio Zemljina ekosustava posljednjih 400 milijuna godina. Ljudi su jedina vrsta koja kontrolira i upravlja vatrom. Vatru koristimo više od milijun godina još od vremena lovaca-skupljača u svrhu upravljanja krajolikom, ali i kao poljoprivrednici u svrhu održavanja proizvodnosti tla. Vatra nedvojbeno predstavlja element koji je najviše pridonio razvoju ljudskog društva. Uz navedeno, vatra i požari također predstavljaju i prirodnu nepogodu koja utječe na socijalno-ekonomske promjene društva, a u novije vrijeme njihova učestalost povezuje se i s klimatskim promjenama.

Požari otvorenog prostora su uobičajena pojava svakog ljeta, a rizik od požara velikih razmjera ne odnosi se samo na južne države Europske unije. Požari također pogađaju i ekosustave poput borealnih i tundri, kao i one umjerenog pojasa. Možemo navesti posebno upečatljive požare kao što je onaj iz 2010. u blizini Moskve koji je povezan s mnogim smrtnim slučajevima ljudi uzrokovanim dimom, kao i požar u Švedskoj 2014., do tada najveći zabilježen u toj državi ili požare koji neprekidno gore mjesecima u području Arktičkog kruga. U Republici Hrvatskoj požari otvorenog prostora posebno su opasni u priobalnom dijelu, međutim pojavljuju se i u kontinentalnim područjima Hrvatske. Ovisno o vremenskim prilikama, pojedine požarne sezone mogu biti izrazito teške poput 2017. kada je zabilježeno 6.230 požara u prvih devet mjeseci, a štete su zabilježene na zahvaćenih 100.767 hektara raslinja. Zbog očekivanoga daljnjeg intenziviranja i geografskog širenja područja požara otvorenog prostora povezanih s klimatskom promjenama postoji hitna društvena potreba za povezivanjem istraživačkih inicijativa diljem Europe i poticanjem znanstvenih istraživanja, karijera i inovacija u područjima povezanima s požarima.

U tom kontekstu COST akcija FIRElinks poduprijet će razvijanje mreže znanstvenika i svih ostalih sudionika povezanih sa šumskim požarima i požarima otvorenog prostora poput vlasnika zemljišta i lokalnih uprava te povezati zajednice različitih znanstvenih interesa, pozadina i geografskih područja, omogućujući raspravu o različitim iskustvima i stvaranje novih pristupa za proučavanje požara.

Glavna namjera FIRElinks-a je stvoriti sinergističku suradnju između europskih istraživačkih skupina i ostalih zainteresiranih sudionika s ciljem sinteze postojećeg znanja i stručnosti te definirati zajednički i usklađeni program istraživanja koji promiče integrirani pristup stvaranju krajolika otpornijeg na požare, uzimajući u obzir znanstvene spoznaje, ali i ograničenja proizašla iz politike i političkih odluka te trenutnih mogućnosti.

Europska suradnja u znanosti i tehnologiji, COST (engl. European Cooperation in Science and Technology), financijska je agencija za istraživačke i inovacijske mreže. COST stvara prostore u kojima su znanstvenici u situaciji da su nadležni, odnosno promovira se pristup istraživanja odozdo prema gore (eng. bottom-up) gdje se ideje mogu razvijati i rasti uz fleksibilan i otvoren pristup. Omogućujući istraživačima iz akademske zajednice, industrije i javnog i privatnog sektora da rade zajedno u otvorenim sustavima koji prelaze državne granice, COST pomaže u unapređivanju znanosti, potiče razmjenu znanja te udruživanje i dijeljenje resursa.

Dr. sc. Hana Fajković iz Geološkog zavoda PMF-a i dr. sc. Igor Bogunović s Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju u navedenoj COST akciji FIRElinks kao nacionalni predstavnici i aktivni sudionici. Svojim znanstvenim doprinosom iz područja geokemije okoliša, degradacije zemljišta te prostorno-vremenskog monitoringa nakon požara dat će doprinos akciji i boljem shvaćanju događaja vezanim uz okoliš nakon požara. FIRElinks će održati svoju prvu Generalnu skupštinu i drugi sastanak nacionalnih predstavnika u Sofiji (Bugarska) 8. i 9. listopada 2019. gdje će predsjedatelj akcije Artemi Cerdà i potpredsjednik Stefan Doerr izvijestiti ostale članove o misiji FIRElinksa, kao i o trenutnim istraživanjima i razvojem na tom polju. Na sastanku će također sudjelovati nacionalni predstavnici Republike Hrvatske, dr. sc. Hana Fajković i dr. sc. Igor Bogunović, gdje će ostalim članovima prezentirati svoj rad, ali i stvoriti poznanstva i nove međunarodne suradnje. FIRElink će trajati četiri godine, a rezultati će pridonijeti boljem razumijevanju pojave, dinamike i prevencije požara, kao i njegovih učinaka na ekosustav i društvo.

Pisane vijesti | Projekti | Međunarodna suradnja