Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST)


COST (engl. European Cooperation in Science and Technology)


COST (engl. European Cooperation in Science and Technology) predstavlja najstariji europski program, uspostavljen 1971. godine, koji promiče suradnju među znanstvenicima, razvoj novih ideja i inicijativa te uspostavu mreža između znanstvenika, ali i nevladinih organizacija, kao i malih i srednjih poduzeća. COST program danas čini ukupno 38 zemalja te jedna pridružena zemlja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske koordinira aktivnostima COST programa u Hrvatskoj uz pomoć nacionalnog COST koordinatora te COST delegata.

COST program stavlja naglasak na aktivno uključivanje istraživača iz svih zemalja Europske unije, kao i uključivanje istraživača iz svih susjednih i međunarodnih partnerskih zemalja. Misija COST programa jest pružiti mogućnosti umrežavanja znanstvenika i inovatora s ciljem jačanja europske perspektive za rješavanje znanstvenih, tehnoloških i društvenih izazova. Upravo misija COST programa podrazumijeva i tri strateška prioriteta:

  1. Promicanje i širenje izvrsnosti
  2. Poticanje interdisciplinarnih istraživanja
  3. Osnaživanje mladih istraživača i inovatora.

Također, COST podrazumijeva stvaranje istraživačkih mreža - COST akcija, a karakterizira ih bottom up pristup, interdisciplinarnost i otvorenost. COST akcije omogućuju istraživačima i inovatorima dijeljenje ideja, znanja i iskustva, a to je moguće ostvariti sudjelovanjem u radnim grupama, treninzima, kratkim znanstvenim posjetima, konferencijama te seminarima. Sudjelovanje u akcijama otvoreno je svim dionicima u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete propisane predmetnom akcijom i nacionalnim pravilima o postupku provedbe nominacija. Nacionalni postupak nominiranja članova u COST akcije u ingerenciji je Republike Hrvatske kao države članice COST programa. S ciljem najboljega mogućeg odabira nacionalnih predstavnika u akcije COST programa, Ministarstvo je propisalo načela postupka prilikom odabira hrvatskih delegata u Upravni odbor COST akcija.

Informacije o COST programu te aktivnostima u sklopu njega, novoodobrenim akcijama i/ili načinima prijave moguće je zatražiti na e-mail adrese: cost_CNC@mzom.hr ili Doris.Jozic@mzom.hr.

Sve informacije o COST programu moguće je pronaći na cost.eu portalu, kao i na hrvatskome portalu Okvirnoga programa EU-a za istraživanja i inovacije - Obzor Europa.
 

  • Nacionalna osoba za kontakt - Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST)

Doris Jozić
Doris.Jozic@mzom.hr
+385 1 4594 485

cost_CNC@mzom.hr