Prezentacija razrednog projekta „Dan pčela" - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 18. veljače 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Mira Radović
Prezentacija razrednog projekta „Dan pčela"

Tijekom prosinca 2018. sa svojim učenicima trećeg razreda provela sam projekt s temom pčela i njihove važnosti za prirodu te za život i zdravlje ljudi.
Projekt sam uklopila u kurikulum više nastavnih predmeta i međupredmetnih tema.

Predavačica: Mira Radović, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin

Webinar će se održati 18. veljače 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10315

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum