Program Europske svemirske agencije - Young Graduate Trainee (YGT)

Program Europske svemirske agencije Young Graduate Trainee (YGT) namijenjen je mladim diplomantima i pruža priliku za stjecanje radnog iskustva u razvoju i radu svemirskih misija u međunarodnom i multikulturnom okruženju.
 
Program mladih diplomskih pripravnika Europske svemirske agencije (ESA) nudi:
 
  • profesionalno radno iskustvo u sklopu tima znanstvenika, inženjera i poslovnih stručnjaka iz cijele Europe, koji zajedno rade na svemirskim misijama u međunarodnom, multikulturnom i prijateljskom okruženju
  • priliku za stjecanje opsežnog iskustva koje bi moglo utjecati na karijeru u europskome svemirskom sektoru
  • jednogodišnji ugovor (s mogućim produljenjem na drugu godinu) s plaćenim godišnjim odmorom od 2,5 dana mjesečno
  • mjesečnu plaću koja je izuzeta od nacionalnog poreza na dohodak u državama članicama ESA-e
  • nadoknadu putnih troškova na početku i na kraju ugovora
  • naknadu za život u inozemstvu i/ili naknadu za nastanjenje nakon dolaska ako je u pitanju preseljenje iz druge zemlje
  • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u sklopu sustava socijalne sigurnosti ESA-e. 
 
Prvi krug selekcijskog postupka i razgovori s kandidatima koji su ušli u uži izbor očekuje se od ožujka do svibnja, a više informacija o programu „ESA Young Graduate Trainees“ kao i načinu i uvjetima prijave možete pronaći na sljedećoj stranici: https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees.


Pisane vijesti | Projekti | Međunarodna suradnja