Otvoren poziv na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu ESA natječaja

Rok: 20. veljače 2024.

9. siječnja 2024. godine - 20. veljače 2024. godine

Nakon održanoga informativnog dana namijenjenog hrvatskim tvrtkama i znanstvenim organizacijama u svrhu prijave projektnih prijedloga u sklopu prvoga nacionalnog poziva u PECS statusu, Europska svemirska agencija, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga. 

Poziv je namijenjen hrvatskim tvrtkama i istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj, a aktivnosti koje se namjeravaju financirati su: uspostave aktivnosti (upstream activities), istraživačke i razvojne aktivnosti (research and development activities), primijenjene aktivnosti (downstream activities), pripremne aktivnosti (preparatory activities), edukacijske aktivnosti i aktivnosti na temu znanosti povezane sa svemirom (space science activities). 

Navedeni poziv rezultat je Sporazuma o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije te potpisane Povelje PECS-a. 

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga otvoren je od 9. siječnja 2024. godine do 20. veljače 2024. godine, a ukupni proračun poziva iznosi 1.500.000 EUR.

Više informacija o pozivu moguće je pronaći na poveznici, a za dokumentaciju predmetnog poziva potrebno je registrirati se preko esa-star platforme. 

Ako imate dodatnih pitanja vezanih uz treći nacionalni ESA poziv, slobodno se obratite na e-adresu: 
doris.jozic@mzo.hr