Programsko financiranje znanstvenih instituta: 34 posto više sredstava za izvrsne

  • Slika \slike\Znanost\ProgFin-13-9-2019\Programsko-financiranje-13-9-2019.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisani su ugovori o programskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2019. godini s 25 javnih znanstvenih instituta.

U skladu s reformskim ciljem poticanja izvrsnosti u znanosti, prema novome modelu financiranja znanstveni instituti mogu dobiti dodatna sredstva na temelju postignutih rezultata i ostvarivanja specifičnih ciljeva (misija) instituta. Ovakvim načinom financiranja javnih znanstvenih instituta značajno su povećana ukupna financijska sredstva za financiranje znanosti za 2019. godinu i to s 37,7 milijuna kuna na 50,7 milijuna kuna, što je povećanje od čak 34% u odnosu na 2018. godinu. U taj iznos nisu uključene plaće zaposlenih u znanosti niti projektno financiranje od Hrvatske zaklade za znanost.

Ministarstvo ustraje na tome da se financiranje znanosti treba temeljiti na znanstvenoj izvrsnosti i rezultatima te se sukladno tome kontinuirano zalaže za povećanje proračunskih sredstava za financiranje javnih znanstvenih instituta. Ove godine je, u suradnji i dogovoru s javnim znanstvenim institutima, uveden novi model sufinanciranja znanstvene djelatnosti koji će omogućiti da javni znanstveni instituti u svome svakodnevnom radu poboljšaju i povećaju izvrsnost svoga znanstvenog rada, relevantnost znanstvene djelatnosti za sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te pozitivno utječu na razvoj gospodarstva i društva u cjelini, kao i na jačanje internacionalizacije hrvatske znanosti.

Financiranje troškova znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta iz državnoga proračuna u 2019. sastoji se od: temeljnoga financiranja („hladni pogon“) - za što je predviđeno ukupno 39,729.512 kuna, financiranja temeljenoga na rezultatima (izvrsnost) - za što je predviđeno 7,617.038 kuna te financiranja specifičnih institucijskih ciljeva (misija) na što se odnosi ukupno 3,433.000 kuna.

Temeljno financiranje obračunava se na temelju broja znanstvenika te broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenima u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno Web of Science i baza SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti. Financiranje temeljeno na rezultatima iznosi 15% ukupnoga proračuna za programsko financiranje za podatke iz 2018. godine te se raspoređuje među institutima u skladu s vrijednošću ugovorenih nacionalnih te međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, vrijednošću realiziranih/fakturiranih projekata u suradnji s gospodarskim subjektima, brojem objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartalu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i SCOPUS. Financiranje specifičnih institucijskih ciljeva iznosi najviše do 15% ukupnoga iznosa financijskih sredstava dodijeljenih pojedinome institutu za temeljno financiranje i financiranje temeljeno na rezultatima. Specifični ciljevi dogovoreni su sa svakim institutom posebno, a neki od primjera tih ciljeva su povećanje broja prijava međunarodnih patenata, izrada radova, analiza i studija kao stručne djelatnosti instituta, povećanje broja Q1 članaka, izdavanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa, povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga/monografija s međunarodnom recenzijom.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija