Provedeno mapiranje za nova područja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

U sklopu projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (referentni broj Ugovora: KK.01.1.1.03.0001), provedene su aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja sektora znanosti i tehnologije u područjima Umjetna inteligencija i Svemirske tehnologije.

Otvorenim postupkom javne nabave u sklopu projekta za provedbu aktivnosti mapiranja u novim područjima angažiran je ponuditelj Inovacije i razvoj d.o.o. Aktivnosti mapiranja provodili su stručnjaci: Bojan Bajić, mag. oec., glavni savjetnik; Vedran Đidara, mag. oec., stručnjak za područje politika istraživanja i/ili inovacija; prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, stručnjak za područje umjetne inteligencije; prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, stručnjak za područje svemirskih tehnologija; Lidija Gruber, mag. oec., stručni suradnik; Maja Jakšić, mag. oec., stručni suradnik i Ana Podnar, stručni suradnik.

Provedbi aktivnostima mapiranja u ovim područjima u sklopu projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ prethodila je provedba aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja te pilot-vježbe znanstvenog i tehnologijskog predviđanja u tematskom prioritetnom području Energija i održivi okoliš Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2020. godine (više o provedenim aktivnostima možete naći na poveznici).

S obzirom na činjenicu da je u međuvremenu pokrenut postupak revizije Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske, koja je ključni strateški dokument kojim se definiraju strateške i provedbene smjernice za IRI  područje, uključujući suradnju gospodarskog sektora i znanstveno-istraživačke zajednice, javila se potreba za provedbom mapiranja u novim područjima odnosno uspostavom odgovarajuće metodologije za mapiranje u slučajevima identificiranja novih prioritetnih područja. Naime, radi ostvarivanja sinergije znanstveno-istraživačkog sektora s poslovnim sektorom, od strane resornih ministarstva, akademske i poslovne zajednice te Tematskih inovacijskih vijeća iskazana je potreba za provedbom mapiranja za nova prioritetna područja koja su identificirana u proteklom razdoblju, a do sada nisu bila poznata u strateško-regulatornom smislu, odnosno nisu bila dio Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine kao industrijska područja.  

Prioriteti Svemirske tehnologije i Umjetna inteligencija identificirani su temeljem postupaka poduzetničkog otkrivanja i strateških promjena na razini EU i RH. Polazišna osnova za provedbu mapiranja i uspostavu metodologija za nova područja bio je metodološki okvir uspostavljen mapiranjem u području Energija i održivi okoliš. Međutim, metodologija koja je razvijena za područje Energija i održivi okoliš se može primijeniti na ostala poznata prioritetna područja, ali kako potencijalna nova područja koja će biti definirana kroz proces poduzetničkog otkrivanja predstavljaju nepoznanicu u strateškom smislu bilo je potrebno provesti postupak mapiranja kojim će se uspostaviti metodološki okvir odnosno model upravo za takva, potencijalno nova i prethodno nepoznata područja.

Aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja u područjima Umjetna inteligencija i Svemirske tehnologije provodile su se s ciljem uspostave sveobuhvatne baze istraživačkih kompetencija, kapaciteta znanstvenih organizacija i inovacijskog kapaciteta u Hrvatskoj koje djeluju u pojedinom novom području, što će omogućiti povećanje vidljivosti rezultata istraživanja koja se provode na tim organizacijama, učinkovitost sektora, identifikaciju snaga istraživačkog sektora u navedenim područjima i izradu smjernica za buduća znanstvena i tehnologijska predviđanja za nova područja na nacionalnoj razini. 

Provedbom ove druge faze mapiranja na dva potencijalno nova tematska prioritetna područja za Strategiju pametne specijalizacije, Umjetna inteligencija i Svemirske tehnologije, osigurava se postizanje ciljeva i svrhe strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, s obzirom na to da su uključeni prioriteti koji prethodno nisu bili poznati, a potencijalno su temelj budućeg razvoja znanosti i modernog društva u cjelini. Na taj način stvara se temelj za kvalitetno donošenje politika u području istraživanja i razvoja i ostvarivanje komplementarnosti s već postojećim strategijama i inicijativama koje su u tijeku.

Rezultat provedbe aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja u ovim područjima su Analitička izvješća za svako pojedino područje - dokumenti koji sadrže detaljan opis prikupljenih i obrađenih podataka sa stručnim osvrtima na aktivnosti dionika unutar pojedinog područja. Ovi izlazni dokumenti prvenstveno sadrže analizu podataka prikupljenih mapiranjem koja ukazuje na kapacitete i potencijale istraživačkog sektora u potencijalnom tematskom prioritetnom području te područja preklapanja prepoznatih potencijala. Također služe kao podloga za buduće procese poduzetničkog otkrivanja potencijalnih novih prioritetnih područja odnosno kao temelj za odluku trebaju li navedena područja biti tematska prioritetna područja i koji je njihov transformacijski potencijal.

Analitička izvješća dostupna su na sljedećim poveznicama:


Pisane vijesti | Izvješća | EU fondovi