Ravnatelj Nandor Čapo na UN-ovom Odboru za ljudska prava u Ženevi

  • Slika \slike\Vijesti\2024\Zeneva\IMG-181ceca82d873f5f21d52c32892988ea-V.jpg
  • Slika
  • Slika

Ravnatelj Uprave za nacionalne manjine Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Nandor Čapo sudjelovao je u Ženevi od 2. do 3. srpnja 2024. na predstavljanju Četvrtoga periodičnog izvješća Republike Hrvatske prema Međunarodnome paktu o građanskim i političkim pravima pred UN-ovim Odborom za ljudska prava.

Izaslanstvo je činilo ukupno 17 članova iz nadležnih ministarstava i Vladinih ureda, stalni otpravnik poslova Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi Gordan Markotić te zamjenik glavnoga državnog odvjetnika Dražen Jelenić. Predstavljanje izvješća započelo je uvodnim govorom voditelja izaslanstva, državnoga tajnika Jure Martinovića, u kojem su naglašeni pozitivni pomaci Republike Hrvatske u području zaštite ljudskih prava, a koja su obuhvaćena Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. 

Ravnatelj je na predmetnome sastanku sudjelovao u svojstvu predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te je u sklopu svog izlaganja iznio relevantne podatke i aktivnosti koje se poduzimaju u zaštiti prava ranjivih skupina, uključujući etničke manjine, migrante, izbjeglice, kao i aktivnosti koje pridonose uklanjanju diskriminacije i osiguravanju jednakih prava za sve građane, s posebnim naglaskom na marginalizirane skupine.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. veljače 2022. prihvatila je Četvrto periodično izvješće o primjeni Međunarodnoga pakta o građanskim i političkim pravima.

Četvrto periodično izvješće Republike Hrvatske podneseno je UN-ovu Odboru za ljudska prava u skladu s člankom 40. Međunarodnoga pakta o građanskim i političkim pravima i obuhvaća razdoblje nakon 2015. Izvješće sadrži odgovore na 22 pitanja UN-ova Odbora za ljudska prava vezano uz dva tematska poglavlja:
A. opće informacije o situaciji u vezi s ljudskim pravima iz nacionalne perspektive, uključujući nove mjere i događaje povezane s provedbom Pakta 
B. specifične informacije o provedbi članaka 1. - 27. Pakta, posebno s obzirom na prethodne preporuke Odbora.


Pisane vijesti