Razvoj motivacije u razrednoj nastavi - praktični primjeri - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 9. ožujka 2020. godine u 9.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Kristina Ključarić
Razvoj  motivacije  u razrednoj nastavi - praktični primjeri

U izlaganju će biti opisane najvažnije suvremene teorije razvoja motivacije te predstavljeni praktični primjeri za razvoj motivacije u djece, korišteni u nastavi od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, što direktno utječe na cjelovit kognitivni i emocionalni razvoj djeteta.

Primjeri će obuhvaćati sve nastavne predmete kroz vertikalno-spiralnu strukturu u prva četiri razreda osnovne škole.

Tijekom izlaganja bit će predstavljene i poveznice međupredmetnih tema unutar nastavnih predmeta putem aktivnosti i projekata kojima je cilj poticanje intrinzične motivacije u učenika.

Predavačica: Kristina Ključarić, Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb

Webinar će se održati 9. ožujka 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10590

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum