Više od 87% učitelja savjetnički posjeti pomogli u promjenama koje donosi reforma

U tijeku je prvi savjetnički posjet školama u sklopu potpore provedbi kurikularne reforme Škole za život. Prvi savjetnički posjeti započeli su u listopadu, a do sada su 262 mentora obišla više od 1.100 škola u Hrvatskoj.

Cilj prvoga savjetničkog posjeta je pružanje potpore djelatnicima u odgojno-obrazovnom procesu s posebnim naglaskom na teme - Aktivno učenje i Vrednovanje i ocjenjivanje. Ove teme izravno se nastavljaju na one u virtualnim učionicama te učitelji, nastavnici, ravnatelji i stručni suradnici imaju priliku uživo, uz potporu predavača, i konkretno raditi na primjeni novih kurikuluma. 
 
Upitnik je ispunilo 15.789 sudionika, a ovo su ključni naglasci:
 
  • 87% ispitanika ističe da su im uglavnom ili u potpunosti aktivnosti tijekom savjetničkih posjeta pomogle u razumijevanju promjena koje donosi reforma obrazovanja.
  • Srednja ocjena kojom su ispitanici ocijenili svoje kompetencije vezane uz aktivno učenje je 3,91, dok je procjena primjene metoda aktivnog učenja u nastavi ocijenjena srednjom ocjenom 3,78 na skali od 1 do 5.
  • Ocjenom 3,75 ispitanici su ocijenili svoje kompetencije vezane uz tri pristupa vrednovanju (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog).
  • 95% ispitanika ističe kako će u svome radu primjenjivati što više metoda aktivnog učenja.
  • Novi pristupi vrednovanju u potpunosti su jasni 42% ispitanika, dok se uglavnom slaže 52% ispitanika. 
  • Zadovoljstvo tiskanim udžbenicima za predmete/razrede u koje su uvedeni novi kurikulumi ispitanici su ocijenili srednjom ocjenom 3,50.
  • Ocjenom 3,54 ispitanici su procijenili svoje zadovoljstvo digitalnim obrazovnim sadržajima za predmete/razrede u koje su uvedeni novi kurikulumi. 

„Reforma nije utrka na kratke staze, nego maraton i zato je važna sustavna i kontinuirana potpora školama. Svrha savjetničkih posjeta nije nadzor, već potpora i razmjena dobre prakse. Sa savjetničkih posjeta treba skinuti 'stigmu' nadzora i inspekcije kako bi se razvijala kultura kvalitete i sukreacije reforme“, istaknula je ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak.
 
Drugi savjetnički posjet održat će se u travnju 2020. godine. Savjetnički posjeti, uz edukacije u virtualnom okruženju i edukacije uživo koje će se održati tijekom veljače, dio su kontinuirane potpore školama tijekom čitave godine vezano uz provedbu kurikularne reforme.
 

Stranica | Priopćenja | Nacionalni kurikulum