ePodnesak

19. travnja 2018.

U cilju unapređenja elektroničkih usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja i omogućavanja osnovnih funkcionalnosti e-postupka za Jedinstvenu pristupnu točku, Ministarstvo je razvilo Sustav za podnošenje elektroničkih podnesaka.

Sustav ePodnesak omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnoga nastana u sklopu nadležnosti Ministarstva, predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem umjesto slanja poštom, pregled predanih podnesaka te obavještavanje o njihovu zaprimanju i urudžbiranju preko Osobnoga korisničkog pretinca u sustavu e-Građani (OKP).

Kako bi korisnici koristili Sustav ePodnesak, moraju imati jednu od prihvatljivih vjerodajnica za prijavu preko Nacionalnoga identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Sustav ePodnesak dostupan je na poveznici: https://epodnesak.mzo.hr/


Obavijest korisnicima Sustava ePodnesak

Poštovani korisnici Sustava ePodnesak Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih!

U proteklom razdoblju, od dana puštanja u rad Sustava ePodnesak MZOM-a, primijećeno je da u velikom postotku zahtjeva nema priloženih potrebnih privitaka ili dostatnih opisnih informacija u samome zahtjevu na temelju kojih bi Ministarstvo moglo postupati.

Stoga molimo sve cijenjene korisnike sustava ePodnesak da prilikom upućivanja zahtjeva preko Sustava ePodnesak:

  • dostave nužne privitke,
  • u zahtjevu naznače sve relevantne podatke potrebne za rješavanje zahtjeva.

U suprotnome nećemo biti u mogućnosti riješiti podnesene zahtjeve.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih