Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost

Imenuju se članovi Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost, kako slijedi:
 
 1. dr. sc. Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest, predsjednik
 2. akademik Igor Anić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, član
 3. doc. dr. sc. Anita Dremel, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, članica
 5. Makso Herman, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, član
 6. izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, član
 7. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, članica
 8. dr. sc. Ivica Rubelj, Institut Ruđer Bošković, član
 9. prof. dr. sc. Nino Stojković, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, član
 10. izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić, Sveučilište u Zadru, članica
 11. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, članica
 12. izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, član
 13. prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, član