Otvoreni postupak javne nabave intelektualnih usluga stručnjaka za potrebe postupka odabira projektnih prijedloga u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedoga koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1

Produženje roka: 5. srpnja 2019. do 10.00 sati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 pokrenulo je u EOJN-u postupak javne nabave intelektualnih usluga stručnjaka za potrebe ocjene kvalitete projektnih prijedloga iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva (Grupe II., IV. i V.) zaprimljenih u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1.

Rok za dostavu ponuda je 5. srpnja 2019. godine u 10.00 sati.

Svrha nabave intelektualnih usluga stručnjaka je osigurati traženi broj stručnjaka koji će izvršiti ocjenu kvalitete projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1

(poveznice:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS?op=kk&status=Otvoren i
https://strukturnifondovi.hr/).

Kvalitetu projektnih prijedloga ocjenjivat će najmanje dva stručnjaka iz odgovarajućih područja znanosti.

Za izvršenje usluga potrebno je ponuditi minimalni broj stručnjaka po grupama predmeta nabave.

Za potrebe ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga gospodarski subjekt mora ponuditi usluge stručnjaka iz navedenih područja znanosti koji imaju završen najmanje VSS ili završen stupanj obrazovanja koji odgovara završenome diplomskome sveučilišnom studiju ili specijalističkome diplomskome stručnom studiju iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva.