Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnog društva – znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu

Na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19) i članka 108. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17 - Uredba) te Javnog poziva za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu (KLASA: 910-04/20-02/00021; URBROJ: 533-03-20-00001) od 26. listopada 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 128 zahtjeva u ukupnome iznosu od 2.415.179,65 kuna.