Javni poziv za dostavu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“

Rok: 2. svibnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-09/24-01/00016
URBROJ: 533-06-24-0001
Zagreb, 5. ožujka 2024.
 
Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20,  151/22 i 156/23) te članka 13. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/18. i 85/22.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
za dostavu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa 
„Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“
 
Sukladno članku 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), za provođenje eksperimentalnoga programa može se odobriti i korištenje odgovarajućih udžbenika ili odstupanje od redovitoga nastavnog plana i programa te organizacije rada ako to zahtijeva eksperimentalni program.
 
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane nakladnike da svojim eksperimentalnim odgojno-obrazovnim materijalima sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (u daljnjem tekstu: Eksperimentalni program) definiranoga Javnim pozivom školama (https://mzom.gov.hr/javni-poziv-osnovnim-skolama-za-podnosenje-prijava-za-sudjelovanje-u-eksperimentalnom-programu-osnovna-skola-kao-cjelodnevna-skola-uravnotezen-pravedan-ucinkovit-i-odrziv-sustav-odgoja-i-obrazovanja/5407).
 
Eksperimentalnim odgojno-obrazovnim materijalima smatraju se udžbenici i drugi odgojno-obrazovni materijali usklađeni s kurikulumima objavljenim na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja
(https://mzom.gov.hr/vijesti/cjelodnevna-skola/5409) i Smjernicama za procjenu i odabir eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala (KLASA: 602-01/23-01/00270, URBROJ: 533-06-23-0001, od 26. svibnja 2023.).
 
Najveća dopuštena cijena eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala određena je člankom 11. Smjernica za procjenu i odabir eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala. 
 
Zainteresirani nakladnici podnose Ministarstvu prijavu za odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za nastavne predmete:
 
  • Prirodoslovlje za 2. i 6. razred osnovne škole 
  • Društvo i zajednica za 2. razred osnovne škole
  • Informacijske i digitalne kompetencije za 2. i 6. razred osnovne škole 
  • Praktične vještine za 2. razred osnovne škole, 
 
isključivo elektroničkim putem na adresu udzbenici@mzo.hr, najkasnije do 2. svibnja 2024. godine.
 
Zahtjevu je potrebno priložiti:
 
  • pristup elektroničkome eksperimentalnome odgojno-obrazovnome materijalu za četiri osobe i/ili četiri primjerka tiskanoga eksperimentalnoga odgojno-obrazovnog materijala
  • izjavu o jezičnoj i grafičkoj uređenosti teksta
  • izjavu odgovorne osobe da odgovara za sve pogreške koje se pojave u eksperimentalnome odgojno-obrazovnome materijalu te da će ih otkloniti o vlastitome trošku.
 
Pri podnošenju zahtjeva ne uplaćuje se pristojba.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs