IHRA Grant 2023 za projekte istraživanja stradavanja Roma

Rok: 29. rujna 2023.

Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust - IHRA dodjeljuje bespovratna sredstva za izvanredne projekte neprofitnih organizacija i ustanova na području obrazovanja, sjećanja i istraživanja Holokausta i genocida nad Romima.

Cilj projekata trebala bi biti zaštita povijesnih zapisa o Holokaustu i genocidu nad Romima (Program 1) ili suzbijanje iskrivljavanja Holokausta i genocida nad Romima (Program 2).

Poziv za prijave otvoren je do 29. rujna 2023. godine, a detaljnije informacije i smjernice za prijavu, kao i ranije odobreni projekti, dostupni su na poveznici IHRA funding.