Izmjene Javnog poziva za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika

Produženje roka: 15. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje:

IZMJENE JAVNOG POZIVA
za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je 1. veljače 2019. godine Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika (KLASA: 602-09/19-01/00002, URBROJ: 533-06-19-0001).

Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje udžbenika usklađenih s Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.) određen u Javnom pozivu za udžbenike za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_24_488.html) produžuje se do 15. travnja 2019. godine.

Napomena:

Parametar M za izračun najveće dopuštene cijene udžbenika koji je naveden u Javnom pozivu mijenja se te, sukladno izvješću Državnog zavoda za statistiku o korekciji medijalne neto plaće u Republici Hrvatskoj (KLASA: 951-01/19-01/1, URBROJ: 555-11-03-19-4) od 28. ožujka 2019. godine, parametar M za izračun najveće dopuštene cijene udžbenika sukladno članku 4. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima iznosi 5.392,00 kuna.

KLASA: 602-09/19-01/00002
URBROJ: 533-06-19-0004
Zagreb, 29. ožujka 2019.