Javna objava rješenja o prijamu u državnu službu


Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme

(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 30/24, od 13. ožujka 2024. godine, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, pravnog prednika Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dana 13. ožujka 2024. godine, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, pravnog prednika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dana 13. ožujka 2024. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije: 11. 6. 2024.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih: 11. 6. 2024.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 6. 2024.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme je objavljen na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 8. veljače 2024. godine, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 8. veljače 2024. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, broj 28, od 8. veljače 2024. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 6. 5. 2024.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 6. 5. 2024.
Dostava se smatra izvršenom: 14. 5. 2024.
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 3. studenoga 2023. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 3. studenoga 2023. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 18. 4. 2024.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 16. 4. 2024.
Dostava se smatra izvršenom: 26. 4. 2024.

Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme

(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 115/23, od 6. listopada 2023., web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. listopada 2023. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. listopada 2023. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 11. 4. 2024.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 11. 4. 2024.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 4. 2024.
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme je objavljen na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. listopada 2023. godine, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. listopada 2023. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 12. 1. 2024.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 12. 1. 2024.
Dostava se smatra izvršenom: 20. 1. 2024.

Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme je objavljen na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 10. listopada 2023. godine, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 10. listopada 2023. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, broj 195, od 10. listopada 2023. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 21. 12. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 21. 12. 2023.
Dostava se smatra izvršenom: 29. 12. 2023.
Rješenje o prijamu namještenika na neodređeno vrijeme
(Oglas je objavljen u Narodnim novinama , broj 38/23, od 5. travnja 2023. godine, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. travnja 2023. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. travnja 2023. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 68, od 6. travnja 2023. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 24. 8. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 24. 8. 2023.
Dostava se smatra izvršenom: 1. 9. 2023.
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 4. travnja 2023. godine, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 4. travnja 2023. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, broj 66, od 4. travnja 2023. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 24. 8. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 24. 8. 2023.
Dostava se smatra izvršenom: 1. 9. 2023.
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 119/22, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. listopada 2022. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 14. listopada 2022. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 8. 5. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 8. 5. 2023.
Dostava se smatra izvršenom: 16. 5. 2023.
Rješenja o prijamu namještenika na neodređeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 23. veljače 2023. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 2. 5. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 2. 5. 2023.
Dostava se smatra izvršenom: 10. 5. 2023.

Rješenje o prijamu namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja - izvršitelj1 - objavljeno 2. 5. 2023.
Rješenje o prijamu namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja - izvršitelj2 - objavljeno 2. 5. 2023.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. prosinca 2022. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 6. 3. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 6. 3. 2023.
Dostava se smatra izvršenom 14. 3. 2023.
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. prosinca 2022. godine.)

Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 6. 3. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 6. 3. 2023.
Dostava se smatra izvršenom 14. 3. 2023.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. studenoga 2022. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 6. 3. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 6. 3. 2023.
Dostava se smatra izvršenom 14. 3. 2023.
 
Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 109/22, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 21. rujna 2022. godine i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 21. rujna 2022. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 17. 2. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 17. 2. 2023.
Dostava se smatra izvršenom: 27. 2. 2023.
 
Javna objava Rješenja o prijamu vježbenika u državnu službu
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 10. 1. 2023.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 10. 1. 2023.
Dostava se smatra izvršenom: 18. 1. 2023.

Rješenje o prijamu vježbenika u državnu službu - izvršitelj
Rješenje o prijamu vježbenika u državnu službu - izvršitelj
Rješenje o prijamu vježbenika u državnu službu - izvršitelj
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine.)

Objavljeno na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave 2. 11. 2022.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 2. 11. 2022.
Dostava se smatra izvršenom 10. 11. 2022.

Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj  je objavljen u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 17. studenoga 2021. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 17. studenoga 2021. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 2. 6. 2022.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 2. 6. 2022.
Dostava se smatra izvršenom: 10. 6. 2022.

Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj 
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 19. listopada 2021. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 22. 2. 2022.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 22. 2. 2022.
Dostava se smatra izvršenom: 2. 3. 2022.
 
Rješenja o imenovanju ravnatelja upravnih organizacija u sastavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 111/20, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 14. listopada 2020. godine i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. listopada 2020. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 10. 5. 2021.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 10. 5. 2021.
Dostava se smatra izvršenom: 18. 5. 2021.

Rješenja o imenovanju ravnatelja upravnih organizacija u sastavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 
Rješenje o imenovanju glavnog tajnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, na razdoblje od četiri godine
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 120/20, od 4. studenoga 2020. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 5. studenoga 2020. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 4. studenoga 2020. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva pravosuđa i uprave: 8. 1. 2021.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 11. 1. 2021.
Dostava se smatra izvršenom: 18. 1. 2021.
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj  je objavljen u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave 19. prosinca 2019. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 19. prosinca 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 17. 7. 2020.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 17. 7. 2020.
Dostava se smatra izvršenom: 27. 7. 2020.

Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj 
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvršitelj
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 104/19, od 30. listopada 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave 31. listopada 2019. godine i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 31. listopada 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 29. 1. 2020.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 29. 1. 2020.
Dostava se smatra izvršenom: 6. 2. 2020.

Radno mjesto III. vrste - izvršitelj
Radno mjesto III. vrste - izvršitelj
 

Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 20. 12. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 20. 12. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 30. 12. 2019.

Radno mjesto I. vrste - izvršitelj
Radno mjesto I. vrste - izvršitelj
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine.)
 
 1. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 2. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 3. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 4. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 5. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 6. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 7. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 8. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 9. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 10. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 11. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj
 12. Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 6. 12. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 6. 12. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 16. 12. 2019.
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine.)

Radno mjesto I. vrste - izvršitelj
Radno mjesto I. vrste - izvršitelj
Radno mjesto I. vrste - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 29. 11. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 29. 11. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 9. 12. 2019.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 28. 11. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 28. 11. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 6. 12. 2019.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 21. 11. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 21. 11. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 29. 11. 2019.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 7. veljače 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 7. veljače 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 4. 9. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 4. 9. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 12. 9. 2019.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 2. travnja 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 66, od 3. travnja 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 18. 7. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 18. 7. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 26. 7. 2019.
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 2. travnja 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 66, od 3. travnja 2019. godine.)

Radno mjesto I. vrste - izvršitelj
Radno mjesto I. vrste - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 19. 6. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 19. 6. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 27. 6. 2019.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 2. travnja 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 66, od 3. travnja 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 13. 6. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 13. 6. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 21. 6. 2019.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 2. travnja 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 66, od 3. travnja 2019. godine.)
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 7. 6. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 7. 6. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 17. 6. 2019.
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 25/19, od 13. ožujka 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 13. ožujka 2019. godine.)

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 22. 5. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 22. 5. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 30. 5. 2019.

Radno mjesto III. vrste - izvršitelj
Radno mjesto III. vrste - izvršitelj
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 7. veljače 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 7. veljače 2019. godine.)
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 10. 5. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 10. 5. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 20. 5. 2019.
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
(Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 7. veljače 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 7. veljače 2019. godine.)

1. radno mjesto - izvršitelj
1. radno mjesto - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 17. 4. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 17. 4. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 25. 4. 2019.
 
Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine, web stranici Ministarstva uprave 12. rujna 2018. godine i na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2018. godine.)

Radno mjesto 1. - izvršitelj
Radno mjesto 1. - izvršitelj
Radno mjesto 2. - izvršitelj
Radno mjesto 3. - izvršitelj
Radno mjesto 4. - izvršitelj
Radno mjesto 5. - izvršitelj
Radno mjesto 6. - izvršitelj
Radno mjesto 7. - izvršitelj
Radno mjesto 8. - izvršitelj
Radno mjesto 11. - izvršitelj
Radno mjesto 12. - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 11. 2. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 11. 2. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 2. 2019.
 
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 11. 2. 2019.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 11. 2. 2019.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 2. 2019.
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
2. radno mjesto - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 9. 11. 2018.
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 9. 11. 2018.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 11. 2018.
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
9. radno mjesto - izvršitelj
9. radno mjesto - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 2. 11. 2018.
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 2. 11. 2018.
Dostava se smatra izvršenom: 12. 11. 2018.
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
8. radno mjesto - izvršitelj
8. radno mjesto - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 2. 11. 2018.
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 2. 11. 2018.
Dostava se smatra izvršenom: 12. 11 2018.
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
6. radno mjesto - 1 izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 11. 10. 2018.
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 11. 10. 2018.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 10. 2018.
Rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
3. radno mjesto - 5 izvršitelja

3. radno mjesto - izvršitelj
3. radno mjesto - izvršitelj
3. radno mjesto - izvršitelj
3. radno mjesto - izvršitelj
3. radno mjesto - izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 11. 10. 2018.
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 11. 10. 2018.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 10. 2018.
Rješenja o prijamu u državnu službu na neoodređeno vrijeme
(Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine, web stranici Ministarstva uprave 26. veljače 2018. godine i na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 26. veljače 2018. godine.)

1. radno mjesto - 3 izvršitelja
2. radno mjesto - 9 izvršitelja
3. radno mjesto - 5 izvršitelja
4. radno mjesto - 1 izvršitelj
5. radno mjesto - 1 izvršitelj
6. radno mjesto - 1 izvršitelj

Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 11. 6. 2018.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 11. 6. 2018.
Dostava se smatra izvršenom: 19. 6. 2018.
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
Datum javne objave na web-u Ministarstva uprave: 23. 3. 2018.
Datum javne objave na web-u Ministarstva znanosti i obrazovanja: 23. 3. 2018.
Dostava se smatra izvršenom: 3. 4. 2018.

 

Dokumenti