Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2021./2022.

Produženje roka: 30. travnja 2021.; Rok: 22. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), a u svezi sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje članova
stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika
za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2021./2022.

Pozivamo odgojno-obrazovne i znanstvene ustanove, stručne udruge i stručne djelatnike (pojedince) u obrazovanju i znanosti da predlože članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2021./2022. Prijaviti se mogu i stručnjaci pojedinci.

Zadaća stručnih povjerenstava je prosuđivanje znanstvene utemeljenosti udžbenika, njihovo metodičko rješenje i primjenjivost u nastavi te usklađenost s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).

Za članove stručnih povjerenstava mogu biti predloženi stručnjaci za pojedine nastavne predmete, odnosno za nastavna područja u osnovnim i srednjim školama, znanstvenici, metodičari i učitelji ili nastavnici s najmanje pet godina iskustva u nastavi (znanstvenici ili nastavnici iz prakse - nastavnici mentori ili nastavnici savjetnici).

Članom stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukobu interesa, dakle osoba koja je autor ili suautor nekog od odobrenih udžbenika ili udžbenika koji je u postupku odobrenja te rodbinski ili poslovno povezana s autorom, odnosno bilo kojim podnositeljem zahtjeva za uvrštenje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.

U skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ministar znanosti i obrazovanja imenovat će, između predloženih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete, odnosno nastavna područja ovisno o vrsti i namjeni udžbenika.

Prijedlog kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona) te ostale podatke tražene u Obrascu.

Online Obrazac za prijavu člana stručnog povjerenstva nalazi se na
http://forme.mzo.hr/hr/obrazac/obrazac-za-prijavu-clana-strucnoga-povjerenstva-za-prosudbu-udzbenika.

Potpisanu Izjavu o sprečavanju sukoba interesa i kratki pregled rada potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte:
prosudba-udzbenika@mzo.hr.

Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu otvoren je do 22. ožujka 2021. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja produžuje rok za prijavu na Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2021./2022. do 30. travnja 2021. godine. (objavljeno 19. ožujka 2021.)


KLASA: 023-03/20-06/00064
URBROJ: 533-06-20-0001
Zagreb, 18. prosinca 2020.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs