Ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-04/24-08/00003
URBROJ: 533-03-24-0002
Zagreb, 19. ožujka 2024. 
 
 
Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje 
 
PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE 
MATIČNIH ODBORA 
 
I.
 
Matični odbor je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj  (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) koje se osniva za jedno ili više znanstvenih, umjetničkih, i interdisciplinarnih polja, a utvrđuje:
 
 • ispunjava li nastavnik, odnosno znanstvenik u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto te izbora u naslovnog nastavnika, odnosno znanstvenika na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije 
 • utvrđuje ispunjava li nastavnik, odnosno znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije pri izboru na više radno mjesto, odnosno pri reizboru na postojeće radno mjesto na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu 
 • predlaže Nacionalnom vijeću znanstvene i umjetničke elemente Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija 
 • predlaže Nacionalnom vijeću popis domaćih znanstvenih časopisa, koji su kvalitetom izjednačeni s uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima za pojedino znanstveno područje i polje, relevantnih za izbor na znanstveno-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu te odgovarajuću umjetničku djelatnost relevantnu za izbor na umjetničko-nastavno radno mjesto te 
 • razmatra pitanja važna za pojedino znanstveno ili umjetničko područje i polje.
 
II.
 
Matični odbor sastoji se od devet članova. 
 
Članovi matičnog odbora imenuju se na četiri godine iz reda redovitih profesora, redovitih profesora u trajnom izboru, znanstvenih savjetnika i znanstvenih savjetnika u trajnom izboru u odgovarajućem polju.  
 
Za pojedino znanstveno odnosno umjetničko polje član matičnog odbora može biti osoba kojoj je dodijeljen počasni naslov professor emeritus, odnosno znanstvenik emeritus, a bila je zaposlena na znanstveno-nastavnome ili umjetničko-nastavnome radnome mjestu redovitog profesora u trajnom izboru odnosno na znanstvenome radnome mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom izboru. 
 
Nacionalno vijeće imenuje članove matičnih odbora vodeći računa da većinu članova čine redoviti profesori i redoviti profesori u trajnom izboru.
 
III.
 
Iznimno od točke II. ovog Javnog poziva, za matični odbor za Interdisciplinarno područje znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti, član matičnog odbora može biti i osoba koja je zaposlena na radnome mjestu redovitog profesora, redovitog profesora u trajnom izboru, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom izboru u srodnom polju iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti. 
 
IV.
 
Član matičnog odbora ne može biti član Nacionalnog vijeća, čelnik visokog učilišta i znanstvenog instituta.
 
V.
 
Kandidate za članove matičnih odbora predlažu Rektorski zbor Republike Hrvatske, sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije i javni znanstveni instituti. 
 
Kandidati za članove matičnih odbora predloženi od strane sveučilišta, fakulteta, umjetničkih akademija i javnih znanstvenih instituta moraju biti usvojeni od strane senata sveučilišta, fakultetskog odnosno akademijskog vijeća ili znanstvenog vijeća. 
 
VI.
 
U skladu s Pravilnikom o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora (Narodne novine, broj 3/24) predlažu se kandidati za sljedeće matične odbore:
 
Umjetničko područje
 
 • dijelovi umjetničkog područja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti) i filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) 
 • dio umjetničkog područja glazbene umjetnosti
 • dio umjetničkog područja likovne umjetnosti
 • dijelovi umjetničkog područja primijenjene umjetnosti te plesne umjetnosti i umjetnost pokreta
 • dijelovi umjetničkog područja arhitekture, dizajna i književnosti
 
Interdisciplinarno znanstveno područje 
 
 • polje obrazovne znanosti
 • polje sigurnosne i obrambene znanosti 
 
Umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti
 
 • jedan matični odbor, 
 
a za koje u okviru prethodnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora (KLASA: 602-04/24-08/00003; URBROJ: 533-03-24-0001) od 15. siječnja 2024. nije pristigao dovoljan broj kandidata.
 
VII.
 
Prijedlozi kandidata za članove matičnih odbora iz točke VI. ovog Javnog poziva podnose se putem elektroničkog obrasca za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora koji je dostupan na ovoj poveznici.
 
Prijedloge kandidata za članove matičnih odbora iz točke VI. ovog Javnog poziva koji su podneseni prethodnim Javnim pozivom za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora (KLASA: 602-04/24-08/00003; URBROJ: 533-03-24-0001) od 15. siječnja 2024. nije potrebno ponovno slati u okviru ovog Javnog poziva.
 
U elektroničkom obrascu potrebno je ispuniti sva polja, učitati akt kojim predlagatelj predlaže kandidata, dokaz o izboru na znanstveno, znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto odnosno dokaz o statusu professora emeritusa ili znanstvenika emeritusa i životopis. 
 
Nakon ispunjavanja obrasca i klikom na gumb „Pošalji“ obrazac će biti proslijeđen i pohranjen u elektroničku bazu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Obavijest o ispunjenom i predanom obrascu bit će poslana i na adresu e-pošte kandidata koja je navedena u obrascu.
 
Za sve upite i pomoć možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: maticni_odbori@mzo.hr.
 
VIII.
 
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Prijedlozi se dostavljaju zaključno s 30. travnja 2024. do 16 sati. Zakašnjeli prijedlozi neće se razmatrati.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs