Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za prigovore

Rok: 25. studenoga 2023. do 16.00 sati

NACIONALNO VIJEĆE ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
 
raspisuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za prigovore
 
I. 
 
Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (Narodne novine, broj 151/22) i članka 34. stavka 3. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 2. veljače 2023. (KLASA: 003-05/13-01/001; URBROJ: 355-01-23-29), Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj raspisuje
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za prigovore.  
 
II. 
 
Povjerenstvo za prigovore stručno je tijelo Agencije koje odlučuje o prigovoru izjavljenom u postupcima vanjskog vrednovanja. 
 
III. 
 
Povjerenstvo se sastoji od sedam članova koje imenuje Nacionalno vijeće: pet članova iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, pri čemu najmanje dva člana trebaju biti pravne struke, jednog člana iz reda profesora stručnih studija te jednog člana iz reda studenata u redovitom statusu.
 
IV.
 
Predlagatelji kandidata za članove Povjerenstva za prigovore iz reda profesora mogu biti visoka učilišta ili najmanje tri redovita profesora ili redovita profesora u trajnom izboru. 
 
Predlagatelji kandidata za članove Povjerenstva za prigovore iz reda studenata mogu biti visoka učilišta, Hrvatski studentski zbor, Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske i studentski zborovi visokih učilišta.
 
V. 
 
Članovi Povjerenstva za prigovore imenuju se na četiri godine, a ista osoba može biti jednom ponovno imenovana za člana povjerenstva.
 
VI.
 
Pri imenovanju članova Povjerenstva u obzir se uzima znanje pojedinog kandidata o međunarodnom, europskom i nacionalnom sustavu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 
 
VII. 
 
Član povjerenstva za prigovore ne može biti rektor, prorektor, dekan, prodekan, ravnatelj znanstvenog instituta, zamjenik ili pomoćnik ravnatelja znanstvenog instituta niti osnivač ili čelnik osnivača visokog učilišta ili znanstvenog instituta. 
 
VIII.
 
Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika Povjerenstva za prigovore.
 
IX. 
 
Ovaj javni poziv za predlaganje kandidata iz točke III. ovoga javnog poziva otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 
Prijedlozi se dostavljaju do 25. studenoga 2023. do 16.00 sati.  
 
X. 
 
Prijedlozi kandidata, uz koje je obvezno priložiti životopis, dostavljaju se na elektroničku adresu:
nvvoztr@mzo.hr.
 
XI. 
 
Zakašnjeli prijedlozi neće se razmatrati. 
 
 
OZNAKA: NVVOZTR/23-00/00001
NVVOZTR-23-0004
 
Zagreb, 23. listopada 2023.
 
prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, predsjednik