Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2023./2024.

Rok: 1. travnja 2023.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), a u svezi sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018. i 85/2022.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika
za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2023./2024.

Pozivamo učitelje, nastavnike, znanstvenike i metodičare da se jave na Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2023./2024.

U skladu s Javnim pozivom za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2023./2024. od 10. studenoga 2022. godine prijave se podnose isključivo za prosudbu udžbenika:

  • Grčkog jezika za 7. i 8. razred osnovne škole
  • Geologije za 4. razred prirodoslovne gimnazije
  • na jeziku i pismu nacionalnih manjina
  • prilagođenih za učenike s teškoćama u razvoju te za darovite učenike za sve razrede i predmete za koje ne postoje odgovarajući udžbenici
  • za strukovne predmete u strukovnim programima za koje ne postoje udžbenici u katalozima odobrenih udžbenika iz 2014., 2019., 2020., 2021. i 2022. godine.

Zadaća stručnih povjerenstava je prosuđivanje znanstvene utemeljenosti udžbenika, njihovo metodičko rješenje i primjenjivost u nastavi te usklađenost s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).

Članovi stručnih povjerenstava mogu biti stručnjaci za pojedine nastavne predmete, odnosno za nastavna područja u osnovnim i srednjim školama, znanstvenici, metodičari i učitelji ili nastavnici s najmanje pet godina iskustva u nastavi.

Članom stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukobu interesa, dakle osoba koja je autor ili suautor nekog od odobrenih udžbenika ili udžbenika koji je u postupku odobrenja te rodbinski ili poslovno povezana s autorom, odnosno bilo kojim podnositeljem zahtjeva za uvrštenje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.

U skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ministar znanosti i obrazovanja imenovat će, između prijavljenih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete, odnosno nastavna područja ovisno o vrsti i namjeni udžbenika.

Prijava kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona) te ostale podatke tražene u obrascu.

Online obrazac za prijavu člana stručnog povjerenstva nalazi se na: http://forme.mzo.hr/hr/obrazac/obrazac-za-prijavu-clana-strucnoga-povjerenstva-za-prosudbu-udzbenika.

Potpisanu izjavu o sprečavanju sukoba interesa i kratki pregled rada potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: prosudba-udzbenika@mzo.hr.

Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu otvoren je do 1. travnja 2023. godine.

 

KLASA: 023-02/23-06/00005 
URBROJ: 533-06-23-0001 

Zagreb, 23. veljače 2023.

 

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs