Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za stručnu procjenu eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnih programa u srednjim školama

Javni poziv je otvoren trajno.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za stručnu procjenu eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnih programa u srednjim školama.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-09/23-01/00123
URBROJ: 533-06-23-0002
Zagreb, 16. studenoga 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), a u svezi s člankom 13. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018. i 85/2022.) te Javnog poziva za dostavu eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnoga programa u srednjim školama (KLASA: 602-09/23-01/00123, URBROJ: 533-06-23-0001 od 31. listopada 2023. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova stručnih povjerenstava 
za stručnu procjenu eksperimentalnih udžbenika 
za provedbu eksperimentalnih programa u srednjim školama
 
Pozivamo nastavnike, znanstvenike i/ili metodičare da se jave na Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za stručnu procjenu eksperimentalnih udžbenika u skladu s Javnim pozivom za dostavu eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnoga programa u srednjim školama.
 
Zadaća stručnih povjerenstava je stručna procjena i odobravanje eksperimentalnih udžbenika kojima se utvrđuje usklađenost s eksperimentalnim predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te sa standardima i zahtjevima koji su propisani Smjernicama za izradu i odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala u srednjim školama (KLASA: 602-09/23-01/00121, URBROJ: 533-06-23-0001 od 30. listopada 2023. godine).
 
Stručno povjerenstvo imenuje se za određeni nastavni predmet za koji je podnesen zahtjev ili više zahtjeva za odobravanje eksperimentalnih udžbenika, a može procjenjivati i više eksperimentalnih udžbenika iz jednoga nastavnog predmeta.
 
U stručno povjerenstvo imenuju se:
 
  • nastavnik iz područja za koje je eksperimentalni udžbenik namijenjen
  • znanstvenik/metodičar iz područja za koje je eksperimentalni udžbenik namijenjen.
 
Član stručnog povjerenstva prije početka rada potpisuje Izjavu o sprečavanju sukoba interesa člana stručnog povjerenstava da nije autor eksperimentalnoga udžbenika ili poslovno povezan s podnositeljem zahtjeva.
 
Ministar znanosti i obrazovanja imenovat će, između prijavljenih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete, odnosno nastavna područja.
 
Prijava kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona) te ostale podatke tražene u Obrascu.
 
Online Obrazac za prijavu člana stručnog povjerenstva nalazi se na 
https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/ss-eksperimentalni-udzbenici.
 
Potpisanu Izjavu o sprečavanju sukoba interesa i kratki pregled rada potrebno je dostaviti na elektroničku adresu:
udzbenici@mzo.hr.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs