Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem - svjetski centar za sjećanje na Holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o Holokaustu

Rok: 2. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem - svjetski centar za sjećanje na Holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o Holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o Holokaustu u Republici Hrvatskoj.

Imajući u vidu višepredmetni pristup tematici holokausta, uz učitelje i nastavnike povijesti za stipendiju se mogu prijaviti i učitelji predmetne nastave i nastavnici drugih društvenih predmeta, primjerice vjeronauka, etike, engleskoga jezika, hrvatskoga jezika itd., odnosno svi nastavnici koji u sklopu predmetne nastave obrađuju temu Holokausta.

Edukacija će se održati u Yad Vashemu u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 11. do 18. srpnja 2021. godine.

Ako zbog promjenjive epidemiološke situacije edukaciju neće biti moguće organizirati u Izraelu, ona će biti održana online u trajanju od četiri dana.

Budući da se seminar održava isključivo na engleskome jeziku, provjerit će se razina znanja engleskoga jezika kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i budu pozvani na razgovor.

Za stipendiju se ne mogu prijaviti kandidati koji su već dobili stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za obrazovanje u Yad Vashemu, kandidati koji u trenutku prijave nisu u radnome odnosu, kao ni učitelji/nastavnici te sveučilišni profesori i stručnjaci koji nisu aktivno uključeni u edukaciju o Holokaustu.

Troškove boravka u Izraelu, odnosno smještaja i edukacije, snosit će Yad Vashem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će putne troškove i troškove kotizacije odabranih kandidata.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjene obrasce s potpisom ravnatelja i pečatom obrazovne ustanove, kao i motivacijsko pismo na engleskome jeziku, uz naznaku:
„Za natječaj za stipendije za poučavanje o Holokaustu, Yad Vashem 2021.“, do 2. travnja 2021. godine:

ili

  • u papirnatome obliku poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb


Kao pravodobno pristigle prijave bit će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 2. travnja 2021. godine.

Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte ili kasnijim datumom slanja elektroničke pošte neće biti razmatrane.