Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu

Rok za prijavu: 18. svibnja 2022. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu u Republici Hrvatskoj. 
 
Imajući u vidu višepredmetni pristup tematici holokausta, uz učitelje i nastavnike povijesti za stipendiju se mogu prijaviti i učitelji predmetne nastave i nastavnici drugih društvenih predmeta, primjerice vjeronauka, etike, engleskoga jezika, hrvatskoga jezika itd., odnosno svi nastavnici koji u sklopu predmetne nastave obrađuju temu holokausta. 
 
Edukacija će se održati u Yad Vashemu u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 22. do 29. lipnja 2022. godine
 
Budući da se seminar održava isključivo na engleskome jeziku, provjerit će se razina znanja engleskoga jezika kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i budu pozvani na razgovor.
 
Za stipendiju se ne mogu prijaviti kandidati koji su već dobili stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za obrazovanje u Yad Vashemu, kandidati koji u trenutku prijave nisu u radnome odnosu, kao ni učitelji/nastavnici te sveučilišni profesori i stručnjaci koji nisu aktivno uključeni u edukaciju o holokaustu.
 
Troškove boravka u Izraelu, odnosno smještaja i edukacije, snosit će Yad Vashem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će putne troškove i troškove kotizacije odabranih kandidata.
 
Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjene obrasce s potpisom ravnatelja i pečatom obrazovne ustanove, kao i motivacijsko pismo na engleskome jeziku, uz naznaku:
„Za natječaj za stipendije za poučavanje o holokaustu, Yad Vashem 2022.“, do 18. svibnja 2022. godine:
 
 
ili
 
  • u papirnatome obliku poštom na adresu: 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodnu suradnju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
Kao pravodobno pristigle prijave bit će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 18. svibnja 2022. godine. 
 
Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte ili kasnijim datumom slanja elektroničke pošte neće biti razmatrane.