Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na Holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o Holokaustu

Rok za prijavu: 10. ožujka 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na Holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o Holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o Holokaustu u Republici Hrvatskoj. 
 
Imajući u vidu višepredmetni pristup tematici holokausta, uz učitelje i nastavnike povijesti za stipendiju se mogu prijaviti i učitelji predmetne nastave i nastavnici drugih društvenih predmeta, primjerice vjeronauka, etike, engleskoga jezika, hrvatskoga jezika itd., odnosno svi nastavnici koji u sklopu predmetne nastave obrađuju temu Holokausta. 
 
Edukacija će se održati u Yad Vashemu u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 20. do 27. lipnja 2023. godine
 
Budući da se seminar održava isključivo na engleskome jeziku, provjerit će se razina znanja engleskoga jezika kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i budu pozvani na razgovor.
 
Za stipendiju se ne mogu prijaviti kandidati koji su već dobili stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za obrazovanje u Yad Vashemu, kandidati koji u trenutku prijave nisu u radnome odnosu, kao ni učitelji/nastavnici te sveučilišni profesori i stručnjaci koji nisu aktivno uključeni u edukaciju o Holokaustu.
 
Troškove puta, smještaja i edukacije snose organizatori.
 
Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjene obrasce s potpisom ravnatelja i pečatom obrazovne ustanove, kao i motivacijsko pismo na engleskome jeziku, uz naznaku
 
„Za natječaj za stipendije za poučavanje o Holokaustu, Yad Vashem 2023.“, 
do 10. ožujka 2023. godine:
 
 
ili
 
  • u papirnatome obliku poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodnu suradnju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
Kao pravodobno pristigle prijave bit će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 10. ožujka 2023. godine. 
 
Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte ili kasnijim datumom slanja elektroničke pošte neće biti razmatrane