Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu (KLASA: 910-04/22-02/00016, URBROJ: 533-03-22-0002) od 14. studenoga 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za šezdeset osam zahtjeva u ukupnome iznosu od 1.452.251,00 KN / 192.746,83 EUR. 

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na elektroničkoj adresi: mzit@mzo.hr.