Obavijest o odobrenoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2019. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2019. godini (KLASA: 402-07/19-01/00003; URBROJ: 533-03-19-00001) od 9. travnja 2019. godine i Pravila o financijskoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika (KLASA: 402-07/15-01/00004; URBROJ: 533-19-15-0001) od 25. ožujka 2015. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 550 zahtjeva u ukupnome iznosu od 11.338.645,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-knjige@mzo.hr