Obavijest o odobrenoj potpori radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2022. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-06/00001, URBROJ: 533-03-22-0001) od 1. srpnja 2022. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001) od 21. svibnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 54 zahtjeva u ukupnome iznosu od 898.125,00 kuna / 119.201.67,00 eura.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte: np-udruge@mzo.hr.