Obavijest o odobrenoj potpori radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini (KLASA: 402-03/23-06/00001, URBROJ: 533-03-23-0002) od 3. listopada 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 123 zahtjeva u ukupnome iznosu od 902.311,00 EUR / 6.798.462,33 KN.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na elektroničkoj adresi: 
np-udruge@mzo.hr.