Odluka o financijskoj potpori u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini (KLASA: 402-07/20-09/00036; URBROJ: 533-03-20-0001) od 2. ožujka 2020. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2020. godini financijsku potporu organizatorima za 107 znanstvena i znanstvenostručna skupa te 7 škola u ukupnome iznosu od 1.817.653,00 kune.

Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 174 uredno pristigla zahtjeva te je na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.
 
Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte: 
np-skupovi@mzo.hr.